Kunnan pitäisi voida halutessaan luopua pakolaisten vastaanottamisesta ilman, että se samalla menettää tuet jo aiemmista pakolaisista. Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola kiinnitti huomiota epäkohtaan tiistaina eduskunnan lähetekeskustelussa, jossa käsiteltiin hallituksen esitystä kotouttamisen edistämisestä.

– Haluan kuitenkin nostaa esiin vähälle huomiolle jääneen mutta yhtä lailla korvausten maksatusta koskevan tärkeän asian, Eerola aloitti.

– Korvausten maksatukseen tarvitaan lain mukaan edelleen sopimus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Kunta ei siis käytännössä voi lakkauttaa pakolaisten vastaanottoa, vaikka haluaisi. Jos se irtisanoo sopimuksen, se menettää jatkossa korvaukset myös niistä, jotka ovat kuntaan jo saapuneet mutta joiden osalta tämä kolme tai neljä vuotta ei ole vielä täyttynyt, Eerola paljasti.

– Jos asia tosiaan on näin, niin tämä on aika kohtuuton tilanne. Näitä kuntien saamia korvauksia ei pidä sitoa sopimuksen voimassaoloon eli lupaukseen siitä, että ottaa aina vaan lisää näitä pakolaisia. Kun kunta on hyvässä tahdossa sopinut pakolaisten vastaanotosta, pitäisi korvaukset myös suorittaa täysimääräisesti ja luvatun mukaisesti kunnassa jo olevien pakolaisten osalta riippumatta siitä, haluaako kunta ottaa enää jatkossa näitä pakolaisia lisää, Eerola vaati.

Demarikin kannatti

Hän edellytti, että kotouttamislakia muutettaisiin tältä osin jatkokäsittelyssä. Lähetekeskustelu tapahtui tällä kerralla varsin lyhyessä muodossa, sillä Eerolan jälkeen ainoan puheenvuoron piti SDP:n Sirpa Paatero. Hänkin kannatti paitsi hallituksen esitystä, myös Eerolan esittämää huomiota.

– Edustaja Eerolan äsken esille nostama kysymys täytyy kyllä valiokunnassa käydä läpi, että mitä tapahtuu, jos kunta jostain syystä sitten irtisanoo tämän sopimuksen sen jakson aikana, kun ihmiset ovat kotoutumassa. Toivon tietenkin, ettei näin käy, mutta.. Paatero päätti kannanottonsa.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit