Perussuomalaisten mielestä julkisin varoin tarjotut terveyspalvelut kiireellistä hoitoa lukuun ottamatta kuuluvat omille kansalaisille, eivät maassa laittomasti oleville tai puutteellisen vakuutusturvan varassa täällä oleskeleville.

Eduskunnassa pidettiin tänään keskustelutilaisuus paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta. Tilaisuudessa puitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreessa julkaisussa esitettyjä malleja paperittomien terveyspalveluiden järjestämiseksi. Ensimmäinen malli esitti kattavia terveyspalveluita paperittomille niin kiireellisen kuin kiireettömänkin hoidon tapauksissa. Toinen malli esitti paperittomille vastaavia palveluita kuin turvapaikanhakijoille. Kolmas, niukin malli takaisi paperittomille hoiton kiireellisissä tapauksissa sekä esimerkiksi synnytyksissä.

Anteliaammat mallit eivät ilahduttaneet perussuomalaisten eduskuntaryhmää tilaisuudessa edustanutta kansanedustaja Johanna Jurvaa.

– Yhteiskuntamme on rakennettu siten, että verovaroin pystymme ylläpitämään palveluja ja huolehtimaan myös vähäosaisista kansalaisistamme. Taloudelliset resurssit ovat kuitenkin rajalliset, Jurva totesi ja huomautti, että kaikkien suomalaistenkaan terveyspalvelut eivät tällä hetkellä toteudu asianmukaisesti. Jurvan mukaan moni vanhus on vailla laadukasta ja asianmukaista hoivaa. Lisäksi moni lapsi jää vaille riittävän varhaista tukea, ja moni jätetään yksin mielenterveysongelmiensa kanssa.

– Koko ajan etsitään uusia säästökohteita, jotta yhteiskuntamme pyörisi jatkossakin. Jos julkinen terveydenhuolto avataan paperittomille, kuinka monta paperitonta kansalaiset ovat verovaroin valmiita hoitamaan? Entä avataanko terveyspalvelumme seuraavaksi muillekin? Millä perusteella julkiset terveyspalvelut evättäisiin esimerkiksi turisteilta, mikäli ne maassa laittomasti oleskelevillekin kuuluvat, Jurva kysyy.

Perussuomalaiset korostivat, että päätöksiä tehtäessä tulisi arvioida niiden vaikutuksia. Laittoman toiminnan hiljaisen hyväksymisen ja siitä palkitsemisen sijasta olisi perussuomalaisten mukaan järkevää keskittyä itse ongelman ratkaisemiseen: laittoman maassaolon kitkemiseen sekä paperittomien vakuutusturvan saamiseen sille tasolle, että heidän terveyspalvelunsa tulisivat turvatuksi.

THL:n selvityksen mukaan paperittomien terveydenhuollon järjestämisen kustannukset olisivat kattavien palveluiden osalta 1,2 miljoonaa euroa tuhannen paperittoman osalta.

PS VERKKOTOIMITUS