Perussuomalaisten naantalilainen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila on esittänyt valtion ensi vuoden talousarvioon 4,2 miljoonan euron määrärahaa E18 Turun kehätien tiesuunnitelman käynnistämiseen välillä Raisio-Naantali ja 150 000 euron määrärahaa kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Kustavintiellä välillä Lemu-Raisio Somersoja.

– Rahoituspäätös pitää tehdä nyt, jotta tiesuunnitelman laatiminen voidaan käynnistää alkuvuodesta ja hanke saattaa toteuttamisvalmiuteen vuonna 2024. Tämä on yksi Suomen merkittävimmistä pääyhteyksistä ja myös paikallisesti erittäin tärkeä hanke, Junnila toteaa.

Turun kehätie kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T tieverkon ydinverkkokäytävään. Tie kulkee Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle. Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt yleissuunnitelman helmikuussa. Hyväksytty yleissuunnitelma mahdollistaa tiesuunnitelman käynnistämisen, mikäli hankkeelle järjestyy suunnittelurahoitus.

Liikenneturvallisuutta Kustavintielle

Maskun kunta on katsonut Kustavintien kevyen liikenteen väylän olevan tarpeellinen Saariston Rengastien kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta, mutta myös Maskun kuntakeskusten välisenä liikenteenvälittäjänä.

– Maskun osoittamat huolet liikenneturvallisuudesta on otettava vakavasti. Pidemmällä aikavälillä on tärkeää, että kevyen liikenteen väylä ulotetaan aina Taivassaloon saakka ja siksi perusväylänpidon määrärahoja tulee vaiheittain osoittaa tälle hankkeelle vuodesta 2021 alkaen, Junnila kertoo.

Kapealla ja vilkasliikenteisellä Kustavintiellä on ollut runsaasti liikenneonnettomuuksia, joissa pyöräilijät ovat olleet osallisena.

SUOMEN UUTISET