Turvakotien rahoituksen on määrä siirtyä kunnilta valtion vastuulle ensi vuoden alusta. Rahoituksen siirto on osa rakennemuutosta, jolla kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään.

Ensi- ja turvakotien liitto julkaisi tiedotteen, jossa se ilmaisi huolensa rahoituksen riittävyydestä asiakasmäärien kasvaessa. Liiton mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ensi vuoden budjettiin osoittama 8 miljoonan euron määräraha ei riitä edes nykyisten turvakotien rahoittamiseen, saati kasvavaan tarpeeseen.

– Turvakotien lapsiasiakkaat ovat lisääntyneet viime vuosina ja heidän kokemansa väkivalta on monipuolistunut. Ensi- ja turvakotienliiton asiantuntijoiden mukaan lasten määrän kasvaminen kertoo avunhakemisessa tapahtuneista muutoksista. Lapset tulevat turvakotiin aiempaa nuorempina ja sen tulkitaan johtuvan siitä, että perheet osaavat hakea entistä varhaisemmin apua tilanteeseensa, perussuomalaisten kansanedustaja Johanna Jurva huomauttaa.

Varhainen apu tuo säästöjä

Jurva muistuttaa, että varhaisessa vaiheessa haettu ja saatu apu on inhimillistä.

– Se säästää yksilöitä ja perheitä henkilökohtaisten ongelmien pitkittymiseltä. Samalla yhteiskunnalta säästyy merkittäviä summia tuen tarpeen vähentyessä tai poistuessa.

Jurva jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Jurva haluaa tietää, miten hallitus varmistaa turvakotien toiminnan riittävän rahoituksen ja avun saatavuuden asuinpaikkakunnasta riippumatta. Ovatko kasvavat lapsiasiakkuudet ja niiden erityispiirteet otettu huomioon määrärahoja asetettaessa?

PS VERKKOTOIMITUS