BLOGIKIRJOITUS | Puolustusministeri Jussi Niinistö kertoo blogissaan, mitä hänen ensimmäiseen ministerivuoteensa on mahtunut.

Hallitus täyttää tänään vuoden ja saman ajan olen toiminut puolustusministerinä. Hallitusohjelmassa on useita puolustuspolitiikkaan liittyviä linjauksia ja toimenpiteitä, joita puolustusministeriö on toimeenpannut. Keskeisiä tavoitteita ovat puolustuskyvyn vahvistaminen ja kansainvälisen puolustusyhteistyön tiivistäminen.

Ylen teettämän hallituksen kevättodistuksen mukaan olen pärjännyt työssäni kohtuullisesti ja nyt onkin paikallaan tehdä tilinpäätöstä ensimmäisen ministerivuoden saldosta. Kaikkea tehtyä työtä on turha luetella, mutta joitakin saavutuksia on syytä nostaa esiin satunnaisessa järjestyksessä.

Kaksi keskeistä torjuntavoittoa on saatu aikaiseksi: puolustusmäärärahoista ja asevelvollisten koulutuksesta ei ole leikattu.

Puolustushallinnon lainsäädännön uudistaminen etenee. Uudistukset liittyvät sotilastiedusteluun, valmiuden kehittämiseen, puolustusvoimien turvaamistehtäviin, kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen sekä Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämiseen. Miesmuistiin ei tällaista määrää hallituksen esityksiä ole ollut samanaikaisesti valmisteilla puolustusministeriössä.

Molemmat hallitusohjelmaan kirjatut strategiset hankkeet, merivoimien taistelualuskalustoa korvaava Laivue 2020 -hanke ja Hornetin suorituskyvyn korvaava HX-hanke on käynnistetty ja ne etenevät suunnitelmien mukaan. Puolustusselonteon laadinta on käynnistetty. Selonteossa käydään läpi toimintaympäristön muutoksia, linjauksia strategisten suorituskykyjen hankinnasta sekä tarvetta riittävästä resurssitasosta.

Jalkaväkimiinojen myötä poistunutta suorituskykyä selvittävä hanke on käynnissä, ja tuloksia on odotettavissa tämän hallituskauden aikana.

Taipalsaarella sijaitsevan puolustusvoimille tärkeän Sarviniemen alueen maakaupat saivat onnellisen päätöksen lokakuussa 2015, kun Metsähallitus ja alueen omistaneet tahot allekirjoittivat alueesta kauppakirjat. Sarviniemen alue siirtyi virallisesti Metsähallituksen omistukseen ja sitä kautta puolustusvoimien käyttöön. Samalla saatettiin maanpuolustukseen liittyvää kiinteistöpolitiikkaa uusille urille.

Maaliskuussa 2016 kumottiin miinalaiva Pohjanmaan romutuspäätös, koska alukselle löytyi hyvä ostajaehdokas. Ostaja Meritaito Oy (entinen Merenkulkulaitos) täytti aluksen jatkokäyttöön liittyvät vaatimukset. Ratkaisu oli valtiolle kokonaistaloudellisesti järkevä.

Valmiutta on kehitetty myös asevelvollisuuslakia muuttamalla. Uudet pykälät koskevat valmiuden kohottamiseksi järjestettäviä kertausharjoituksia, joiden osalta poistetaan kolmen kuukauden ennakkokäskyaika. Jatkossa tilanteen niin edellyttäessä reserviläiset voivat astua palvelukseen välittömästi.

Pohjoismainen yhteistyö etenee. Erityisesti Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on syventynyt ja kahdenväliset harjoitukset ovat lisääntyneet. Ilmavoimien välillä jo pitkään toteutettua rajat ylittävää Cross Border -harjoituskonseptia ollaan nyt laajentamassa myös maa- ja merivoimiin.

Kahdenvälinen harjoitusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on tiivistymässä. Yhdysvaltojen asevoimien aiempaa suurempi panostus Euroopassa tehtävään yhteistyöhön tarjoaa uudenlaisia ja myös kustannustehokkaita mahdollisuuksia harjoitteluun. Myös päätös raskaan raketinheitinjärjestelmän ampumatarvikkeiden ostamisesta Yhdysvalloista on esimerkki Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä luottamuksellisesta puolustusyhteistyöstä.

Kansainvälisen kriisinhallinnan suunnittelussa on aloitettu työ, jossa pyritään keskittymään vaikuttavampiin operaatioihin pienten sirpaleoperaatioiden sijaan. Olemme tukeneet Ranskaa sen pyydettyä tukea taistelussa terrorismia vastaan ja osallistuneet Pohjois-Irakissa koulutusoperaatioon, jossa koulutetaan ISIL:in vastaisia taistelijoita kurdien Peshmerga-joukoista.

On myös tehty yhdessä sisäministeriön kanssa töitä sen eteen, että EU:n asedirektiivin käsittely etenee Suomelle edullisella tavalla. Työ näyttää tuottavan tulosta: Tällä hetkellä EU:ssa suhtaudutaan yhä suopeammin siihen, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus myöntää erityisillä syillä lupia direktiivin muutoin kieltämiin aseisiin. Vapaaehtoinen maanpuolustuksemme on siinä keskeinen hyödyn saaja. Mutta työtä on tehtävä loppuun saakka.

Olen myös tutustunut mahdollisimman moneen puolustusvoimien joukko-osastoon. Tähän mennessä ovat vierailukohteita olleet: Maavoimien esikunta, Karjalan Prikaati, Porin Prikaatin Niinisalon toimipiste, Jääkäriprikaati, Panssariprikaati, Merivoimien esikunta, Rannikkolaivasto, Ilmavoimien esikunta, Lapin lennosto, Karjalan lennosto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Logistiikkalaitoksen esikunta ja kaksi sen toimipistettä. Tavoitteeni on, että vaalikauden aikana käyn tutustumassa kaikkien joukkojen toimintaan.

Puolustusministeriön sisällä on myös tapahtunut paljon. Erityisesti uudet johdon nimitykset kansliapäälliköstä ylijohtajien kautta yksikönjohtajiin ovat saaneet ministeriön trimmattua iskuunsa. Puolustusministeriön työilmapiiri on hyvä ja työyhteisö aikaansaava. On ilo tehdä työtä, jolla on tarkoitus.

Jussi Niinistö
puolustusministeri