Suomen Atlantti-Seura julkaisi raportin Mikä Nato on? Siinä pohditaan muun muassa Suomen nykyistä Nato-yhteistyötä ja mahdollisen jäsenyyden mukanaan tuomia velvoitteita sekä esitellään puolustusliiton toimintaa, jäseneksi hakeutumisen periaatteita ja jäsenyyden kustannusten muodostumista.

Raportin ovat kirjoittaneet puolustusministeriön virkamies Janne Kuusela ja entinen puolustusministeriön virkamies, nykyisin puolustusasiainneuvoksena Suomen Nato-edustustossa Brysselissä työskentelevä Karoliina Honkanen. Heti alkulehdillä kuitenkin mainitaan, että tekijät ovat kirjoittaneet tekstin yksityishenkilöinä.

Raportti sinällään on lukemisen arvoista asiaa – joskin Nato-myönteisessä hengessä kirjoitettua – mutta erikoista on, että teksti julkaistaan mahdollisesti bulvaanina toimivan, Nato-jäsenyyttä ajavan Atlantti-Seuran välityksellä, eikä puolustusministeriön omana selvityksenä.

On vaikeaa kuvitella, että raporttia olisi julkaistu ilman puolustusministeri Carl Haglundin suostumusta tai ehkä jopa kannustusta. Onko raportti peräti kirjoitettu virka-ajalla virkatyönä?

Joka tapauksessa Atlantti-Seuran julkaisema raportti ei poista tarvetta saada kattava, kiihkoton selvitys Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista.

Jussi Niinistö
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja