BLOGIKIRJOITUS | Puolustusministeri Jussi Niinistö ottaa blogissaan kantaa kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) täysistuntokeskustelussa esittämään näkemykseen siitä, että sotilasvala ei velvoita ammattisotilaita palvelemaan Suomen rajojen ulkopuolella, vaikka valtiojohto niin päättäisi.

Hallitus antoi esityksensä keskinäisen avun antamisen ja vastaanottamisen mahdollistavasta laista ulkoministeriön osalta ja sen lähetekeskustelua käytiin tiistaina eduskunnassa.

Puolustusministeriön osalta hallituksen esitys on vielä tulossa, mutta siitä huolimatta kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) käytti puheenvuoron, jossa hän siteerasi sotilasvalaa. Kärnän mukaan sotilasvala ei velvoita ammattisotilaita palvelemaan isänmaan eteen Suomen rajojen ulkopuolella vaikka valtiojohto niin päättäisi. Olen eri mieltä.
Kärnä siteerasi sotilasvalaa valikoiden. Sotilasvala on luettava kokonaan, ei puolittain lausein. Se kuuluu seuraavasti:

”Minä N.N. lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,
olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta.

Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.”

Kun lukee valan kokonaan, ei siinä rajoiteta, etteikö isänmaan etua voisi puolustaa Suomen rajojen ulkopuolella. Sotilasvala on tarkoitettu asevelvollisuusarmeijan sotilaaksi koulutettavan uskollisuuden osoitukseksi esivallalle. Se vannotaan sotilaskoulutuksen siinä vaiheessa, kun sotilas on omaksunut sotilaan perustaidot.

Ammattisotilaiden ja muun palkatun henkilöstön osalta uskollisuuden osoitus esivallalle annetaan virkavalassa:

”Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.”

Sotilasvala ei siis estä ammattisotilaiden määräämistä keskinäisen avun tehtäviin, eikä valan kaavaa tarvitse muuttaa. Virkavalan mukaisesti ammattisotilaat noudattavat kaikkia Suomen lakeja ja toimivat yhteiskunnan parhaaksi, joten sekään ei ole este keskinäisen avun tehtäville.

Lisäksi kansanedustaja Kärnä antaa virheellisen kuvan keskinäisen avun tehtävistä. Hän antaa ymmärtää, että kyseessä olisivat lähtökohtaisesti suoranaiset taistelutehtävät jossain kaukomailla. Todellisuudessa keskinäisen avun tehtävät olisivat lähinnä äkillisestä tarpeesta syntyneitä ja lyhytkestoisia tehtäviä, jossa annettaisiin apua sellaisille maille, joilta me puolestamme toivomme saavamme apua tarpeen niin edellyttäessä.

Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että ensisijaisesti näihin tehtäviin käytetään halukkuutensa ilmaisseita tai kriisinhallintapooleihin kuuluvia henkilöitä. Mutta saattaa olla, että joissakin tilanteissa näin ei voida menetellä ja voidaan joutua määräämään työnjohto-oikeudella puolustusvoimien henkilöstöä näihin tehtäviin.

Puolustusministerinä pyrin sulkemaan pois sellaisen kieltämättä hyvin epätodennäköisen vaihtoehdon, että joissakin tilanteissa avainhenkilö tai -henkilöstö voisi estää avun antamisen kieltäytymällä esimiehen määräyksestä.

J.K.

Tämän keskinäisen avun antamisen ja vastaanottamisen lain osalta unohdetaan julkisessa keskustelussa pitkälti jälkimmäinen eli avun vastaanottaminen. Olisi ennenkuulumatonta, että avun vastaanottamiseen liittyvät tehtävät olisivat puolustusvoimien henkilöstölle vapaaehtoisia. Sen jälkeen Suomi olisi oletettavasti maailman ainoa maa, jossa ammattisotilaat saisivat itse päättää, täyttääkö esimiehen antaman käskyn.

Jussi Niinistö
puolustusministeri