Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii Suomeen saattohoitolakia ja on laatinut asiasta lakialoitteen eduskunnassa.

Juvosen mielestä vain saattohoitolailla voidaan turvata jokaisen kansalaisen subjektiivinen oikeus hyvään, oikea-aikaiseen ja yhdenvertaiseen saattohoitoon. Juvosen lakialoite tuo myös Etenen (valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta) jo vuonna 2010 esittämät saattohoitosuositukset lain tasolle.

– Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kriteeristöä aiotaan päivittää ministeriössä ja siihen on kohdennettu myös ensi vuoden budjetissa resursseja. Suosituksen tarkoitus on yhtenäistää saattohoitoon liittyviä käytäntöjä. On hienoa, että saattohoidon sanomaa on kuultu ja suositukset ovat edelleen tarpeen. Saattohoitoa ei voida kuitenkaan jättää pelkän informaatio-ohjauksen varaan, vaan sen rinnalle on rakennettava myös saattohoitolainsäädäntö. Se puuttuu edelleen Suomesta, mutta nyt on aika saattaa se valmiiksi, Juvonen sanoo.

– Meillä on monenlaista lakitilkkutäkkiä, jonka sanotaan riittävän palliatiivisessa tai saattohoitotilanteessa. On perustuslaki, terveydenhuoltolaki ja laki asiakkaan oikeuksista. Ne eivät valitettavasti riitä eivätkä ole kaiken kattavia. Nyt vihdoin tämä asia on korjattava. Se on meidän päättäjien velvollisuus.

Juvonen kerää lakialoitteeseen kansanedustajien allekirjoituksia eduskunnassa ja toivoo, että kansanedustajat suhtautuvat esitykseen myönteisesti.

SUOMEN UUTISET