Kansanedustaja Kaj Turunen (PS) on jättämässä sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyvän lakialoitteen. Aloitteen tarkoituksena on käynnistää uudestaan järkevä vuokra-asuntotuotanto.

Lakialoitteessa Turunen esittää nykyistä lakia muutettavaksi siten, että vuokra-asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitukset muutetaan kohdekohtaisiksi ja 20 vuoden korkotukeen sidotuiksi. Tämän muutostarpeen ymmärtäminen on Turusen mielestä välttämätöntä ongelman ratkaisemiseksi.

– Olen jo pitkään miettinyt, missä asuntotuotannon ongelmat ovat ja kuinka ne voitaisiin ratkaista. Tulossa oleva välikysymys sai minut tarttumaan innolla ja välittömästi toimeen. Olen ihmetellyt, että ministeri ei ole kahteen vuoteen saanut asiassa aikaiseksi mitään. Nyt on aika toimia.

– Vuonna 2000 asuntoasioista vastasi ministeri Suvi-Anne Siimes. Silloin tuli voimaan uusi yleishyödyllisyyslainsäädäntö joka on johtanut siihen, että käytännössä aravarajoitukset ovat ikuisia. Tämä ikuisuussääntö on purettava.

Nykyinen käytäntö on Turusen mukaan kansalaisille lähes taloudellinen katastrofi. Vuoden 2000 lakimuutoksen jälkeen valtion tukeman asuntotuotannon määrä on romahtanut.

Suomen suurin vuokratalorakennuttaja Sato Oyj ei ole rakennuttanut yhtään valtion tukemaa aravavuokrataloa tämän kansalaisille kohtalokkaan lain tultua voimaan. Liioin VVO ei ole aloittanut yhtään valtion tukemaa vuokratalohanketta vuonna 2012. Tämän lisäksi useimpien kuntien ja kaupunkien omistamat rakennuttajayhtiöt ovat lähes kokonaan lopettaneet aravavuokratalotuotannon.

Turunen perustelee lakiehdotustaan näin:

– Lakialoitteen tarkoitus on keventää yleishyödyllisyyslainsäädännön rajoituksia. Tätä kannattavat nykyisin käytännössä kaikki merkittävät asuntotoiminnassa mukana olevat toimijat, rakennuttajayhtiöt ja vuokratalojen omistajat. Samoin tekevät rakennusalan yritykset ja työntekijäjärjestöt sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Lakialoitteeseen aletaan kerätä nimiä tänään.

– Kansalaisten hätää kuunneltuani käsitin, että nyt on erittäin kiire toimia. Ajankohta lakialoitteelle on erittäin otollinen ja toivon aloitteelleni allekirjoittajia yli puoluerajojen.

Aloite kokonaisuudessaan täällä >

PS VERKKOTOIMITUS