Moni kansalainen on järkyttynyt saatuaan vakuutuslääkäriltä korvaukset epäävän lausunnon, vaikka hoitava lääkäri on korvauksia puoltanut. Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen kertoi vakuutuslääkärien mielivaltaa käsitelleessä Ylen A-talkin keskustelussa saaneensa aihetta koskien satoja viestejä huolestuneilta kansalaisilta.

– Kun normaali lääkäri tekee lausunnon, niin hän joutuu laittamaan siihen ”vakuutan kunnian ja omantunnon kautta”, ja vakuutuslääkärin ei tätä tarvitse tehdä, Ronkainen ihmettelee.

Ronkainen on aloittanut allekirjoitusten keräämisen aloitteeseen lain muuttamiseksi siten, että vakuutusyhtiöiden korvaus- ja eläkepäätökset tehtäisiin lähtökohtaisesti vakuutetun oman lääkärin diagnoosin pohjalta.

Toinen ongelmakohta nykykäytännössä on todistustaakka.

– Kun vakuutuslääkärien lausunnot poikkeaa erittäin vahvasti näistä hoitavien lääkärien lausunnoista, niin kun vakuutusyhtiö käyttää tätä vakuutusyhtiön lääkärin lausuntoa, niin tässä tapauksessa sitten tulisi käänteinen todistustaakka, Ronkainen sanoi A-talkissa.

Käänteinen todistustaakka tarkoittaa Ronkaisen mukaan sitä, että vakuutusyhtiö joutuisi lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemuksen olennaisilta osin virheelliseksi.

Korvaus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksien tekemiseen ja muutoksenhakuun kuluva aika oli kaikkien keskustelijoiden mielestä ongelma. Vakuutuslääkäri Tapio Ropponen perusteli prosessien hitautta sillä, että hoitavien lääkärien lausunnot ovat puutteellisia.

– Jos te tapaisitte potilaan niin ei tarvitsisi pyytää lisäselvityksiä, Ronkainen kuittasi.

Yksi nykyjärjestelmän kritisoiduimpia piirteitä on se, että vakuutuslääkärit eivät tapaa ja tutki potilaita, joiden etuuksista he päättävät.

Suomen Uutiset