Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) on jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle pääkaupunkiseudun kivilouhoksiin ja -murskaamoihin liittyvän kantelun. Niikon mukaan asukkaiden elinympäristöä ja luontoa tuhotaan turhan monilla kivilouhoksilla.

– Tieto todellisesta kiviainestarjonnasta ja -kysynnästä ei kulje virkamiehiltä päättäjille. Asukkaiden elämää häiritään turhaan ja luontoa tuhotaan peruuttamattomasti, Niikko perustelee.

– Nykyisellä kulutuksella olemassa olevista kivenottopaikoista riittää kiveä noin sadaksi vuodeksi eteenpäin. Logistiikka-alueitakin on kaavoitettuina tai kaavoituksessa mahtavat kaksi tuhatta hehtaaria ja silti niitä halutaan yhä uusia.

– Näyttää, että virkamiehet uskovat konsulttitoimistoja ja päättäjät virkamiehiä. Ei ole mitään järkeä perustaa joka toisen asuinalueen naapuriin viihtyisyyttä tuhoavia toimintoja. Niille ei ole niin suurta tarvetta kuin annetaan ymmärtää. Päättäjien on herättävä siihen, että yritysten ostamilla ympäristöselvityksillä ei saa lupaa pilata luontoa ja asumisviihtyvyyttä vuosikymmeniksi, Niikko moittii.

Kantelu koskee Uudenmaan liiton toimintaa liittyen Sipoon Bastukärrin kivenottoalueeseen. Alue sijaitsee likellä Keravan ja Vantaan rajaa. Uudenmaanliitto ei ole vastannut ELY-keskuksen asiaa koskeviin lausuntopyyntöihin vuosina 2015 ja 2016. Niikko kysyy oikeusasiamieheltä, voiko maakunnan asukkaiden etuja valvova liitto antaa lausuntojaan haluamallaan tavalla valikoiden.

– Uudenmaan liiton lausuntoa olisi tarvittu kiinnittämään huomio ympäristön kokonaisuuteen, sillä Sipoo lähtökohtaisesti ajattelee vain omaa etuaan, ei asukkaita Vantaan ja Keravan puolella. Lisäksi hanke on harvinaisen suuri Suomen oloissa, toteaa Niikko.

Lausuntojen puutteesta huolimatta Uudenmaan maakuntahallitus on vastoin virkamiesten alkuperäistä esitystä ottanut kielteisen linjan Bastukärrin alueen laajennuksiin. Se päätti 13.3.2017 hylätä Bastukärrin ehdotetun logistiikka-alueen laajennuksen, joka olisi mahdollistanut myös nykyistä suuremman kivenoton.

– Tämäkin päätös olisi jäänyt tekemättä, jos päättäjät eivät olisi olleet omatoimisia. Kivilouhos- ja logistiikka-alueiden todellisen tarpeen selvittyä hanketta ei voinut mitenkään hyväksyä.

SUOMEN UUTISET