Eduskunta on kohdistamassa 200 000 euron määrärahan hoitolinjausten laatimiseksi ME/CFS-sairaudelle. Asia käy ilmi valtiovarainvaliokunnan tänään julkaistavasta mietinnöstä.

– Eduskuntaan kantautuvat tarinat sairastuneiden kokemuksista ovat todella pysäyttäviä. Sairaus on monelle lääkärillekin tuntematon, ja pahimmillaan julkinen terveydenhuolto on kyennyt tarjoamaan potilaille vain lämmintä kättä ja psykoterapiaa, vaikka kyseessä on elimellinen sairaus. Odotan, että asiantuntijoiden yhdessä laatimien suositusten myötä potilaiden hoito ja sosiaaliturva saadaan perustuslain edellyttämälle tasolle, sanoo kansanedustaja Mika Niikko (ps.), joka on eduskunnassa koordinoinut ME/CFS-potilaiden etua ajavan ryhmän toimintaa.

Sairastuneita arviolta yli 10 000

ME/CFS on invalidisoiva sairaus, jota sairastaa arviolta yli 10 000 suomalaista. Vakavimmin sairaat potilaat makaavat pimeässä huoneessa vuorokauden ympäri, koska pienikin fyysinen rasitus aiheuttaa vaikeat oireet.

– ME/CFS-potilaiden asiaa on työstetty eduskunnassa puolueiden yhteistyönä. Valtionvarainvaliokunnan esittämä määräraha on tärkeä askel potilaiden aseman parantamiseksi kertovat Tiina Elovaara (sin.) ja Matti Semi (vas.).

Oikeus hoitoon kuuluu jokaiselle

Valtionvarainvaliokunnan esittämä avustus kohdistuu Hyvä käytäntö -suosituksen luomiseen. Muiden muassa Ruotsissa, Norjassa kansalliset hoitolinjaukset ovat jo olemassa.

– On tärkeää, että potilaita kuullaan, heidän kertomansa ja oireensa otetaan vakavasti ja käytetään viiveettä parasta mahdollista tiedossa olevaa hoitoa, painottaa erikoislääkäri ja kansanedustaja Sari Tanus (kd.).

– Hyvä käytäntö -opas on toimiva keino kansainväliseen tietoon pohjautuvien sairauden suomalaisten diagnostisten kriteerien ja hoitokäytäntöjen määrittämiseksi. Tämä auttaa osaltaan sairauden tuntemuksen integroimisessa terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukseen ja kansalaisille tiedottamisessa.” toteaa kansanedustaja, professori ja erikoislääkäri Martti Talja (kesk.)

ME/CFS:n aiheuttajaa tai parantavaa hoitoa ei tunneta, mutta osa potilaista saa apua muun muassa autoimmuunisairauksien hoitoon käytetyistä menetelmistä.

SUOMEN UUTISET