Suomen Etyj-valtuuskunnan varapuheenjohtaja Ismo Soukola (ps.) sekä valtuuskunnan jäsenet Pia Kauma (kok.) ja Johannes Koskinen (sd.) osallistuvat kansainväliseen vaalitarkkailuoperaatioon Yhdysvalloissa.

Presidentin- ja kongressivaalit järjestetään tiistaina 6. marraskuuta. Vaaleissa valitaan presidentin ja varapresidentin lisäksi 435 jäsentä edustajainhuoneeseen sekä kolmasosa senaatin jäsenistä.

Soukola, Kauma ja Koskinen tarkkailevat vaaleja osana Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen vaalitarkkailuoperaatiota. Kauma ja Soukola seuraavat vaaleja Washingtonissa ja Koskinen Marylandissa.

Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto Odihrin pitkäaikaiset vaalitarkkailijat ovat olleet Yhdysvalloissa lokakuun puolivälistä alkaen seuraamassa vaaleihin valmistautumista. Ennen vaaleja Yhdysvaltoihin matkustaa vielä lyhytaikaisia vaalitarkkailijoita, joista osa on Etyjin jäsenmaiden kansanedustajia.

Lähde: Eduskunta.fi