Kaikkiin ihmisiin, myös puoluejohtajiin voidaan liittää erilaisia ”laadullisia” arvioita. Äskettäin Yle teki aiheesta kyselyn, jonka lopputulema ei juurikaan yllättänyt.

Vastaajia oli noin 4000. Heidän mielestä miellyttävin puoluejohtaja on Juha Sipilä, ärsyttävin Päivi Räsänen, kiinnostavin Timo Soini, tylsin Carl Haglund ja epäluotettavin Jyrki Katainen.

Kyselyn otanta ei ollut kovinkaan luotettava, sillä kyselyyn saivat vastata kaikki halukkaat. Vastaajien jakauma ei siksi vastaa koko kansan jakaumaa. Silti sen lopputulema on suuntaa-antava ja mielenkiintoinen.

Erityisesti huomioini kiinnittyi Jyrki Kataiseen. Hänet koetaan kaikkein epäluotettavimmaksi puoluejohtajaksi. Tilanne ei ole kovinkaan mairitteleva Kataisen osalta, sillä hän on pyrkinyt kaikin keinoin korostamaan asiantuntemustaan ja luotettavuuttaan.

Kataisella oli luotettavan miehen maine hallituksen alkutaipaleella. Pikkuhiljaa kansalaiset ovat huomanneet, että puheiden ja tekojen välillä on valtava ristiriita. Kansalaiset kokevat, että Kataisen mainostamaa ”suomalaistan työtä ja hyvinvointia” ei puolusteta eteläisiä maita ja ulkomaisia pankkeja tukemalla. Ja kun samaan aikaan kotimaassa karsitaan ja leikataan kaikin keinoin ja kaikesta.

Katainen on kansalaisten mielestä epäluotettavin. Siksi ei ole ihme, että kokoomuksen kannatus on ollut voimakkaassa alamäessä. Ja mikä Kataisen ja kokoomuksen kannalta on pahinta, menetettyä luottamusta on vaikea saada takaisin.

REIJO TOSSAVAINEN