Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo jättää tehtävänsä ja hänen seuraajansa valitaan Tampereella pidettävässä puoluekokouksessa 29.-30.6. Ehdokkaaksi tähän mennessä ilmoittautuneet esittelevät nyt itsensä.

Paikkaa hakevat Jarno Eerola, Simo Grönroos, Ilpo Heltimoinen, Jyrki Lohi, Arto Luukkanen, Riku Nevanpää, Mira Nieminen, Jyrki Niittymaa, Markku Palomäki, Maiju Tapiolinna, Tanja Vahvelainen ja Antti Valpas.


Jarno Eerola, Espoo

Olen puhtaasti järjestöihminen vailla omia poliittisia agendoja. Kannukseni puoluesihteeriksi olen ansainnut toimimalla viimeisen 10 vuoden aikana Espoon paikallisyhdistyksessä melkein jokaisessa roolissa aina puheenjohtajasta valtuustoryhmän sihteeriin. Lisäksi olen toiminut usean vuoden Uudenmaan piirihallituksessa mm. vaalipäällikkönä kuntavaaleissa 2012.

Olen kasvanut puolueen sisällä ja haluan viedä meidät kenttää kuunnellen vaalivoittoon kuntavaaleissa 2021. Ammattitaitoni asiakaspalvelusta, myynnistä ja markkinoinnista sekä niiden suunnittelusta antaa minulle parhaat mahdolliset lähtökohdat tähän tehtävään.

Saadessani kunnian toimia teidän puoluesihteerinänne, olen kokemukseni perusteella valmis tarttumaan toimeen heti. Mahdollinen valintani tuo muutoksia toimintaamme, enkä minä pelkää myöskään niitä lähteä toteuttamaan.

Meillä on paras kenttäväki. Sen lisäksi tarvitsemme kenttää tukevan organisaation, joka on on kustannustehokas. Ammattitaidon lisääminen markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen on tärkeimpiä kehityksen kohteita.

Yhdistystoiminta on harrastukseni ja olen toiminut 22 vuoden aikana useissa eri yhdistyksissä aina AMK:n oppilasyhdistyksestä Uudenmaan pelastusliiton hallitukseen, jossa toimin myös siviilivalmiustoimikunnan puheenjohtajana. Harrastan myös pelastuskoiratoimintaa. Kolmen koiran lisäksi perheeseeni kuuluu vaimo.

Puolue olemme me ja minä haen teidän palvelijaksenne sekä joukkueemme johtajaksi. Valitse kokemusta ja osaamista puoluesihteeriksi.


Simo Grönroos, Espoo

Puoluesihteerin tulee olla osaava, sitoutunut ja aatteellinen. Olen 36-vuotias ja olen ollut koko ikäni mukana isänmaallisessa toiminnassa puolustamassa Suomea ja suomalaisia. Koulutukseltani olen filosofian maisteri pääaneenani Suomen ja Pohjoismaiden historia.

Puolueessa olen ollut mukana vuodesta 2006 ja lukuisten puolueen luottamustehtävien lisäksi olen toisen kauden espoolainen kaupunginvaltuutettu. Minulla on vankka kokemus perussuomalaisesta kansanliikkeestä ja olen vuosia kiertänyt kenttää puolueen tehtävissä. Minulla on tätä kautta ollut etuoikeus tutustua aateveljiin ja siskoihin kautta Suomen. Valtuustotyöskentelyni taas osoittaa, että osaan laittaa tarvittaessa kovan kovaa vastaan.

Perussuomalaiset on Suomen suosituin puolue. Toimivaa konetta ei pidä rakentaa uudestaan, mutta koneistoa tulee virittää parempaan kuntoon. Puoluesihteerinä parantaisin mm. koneiston eri osien, kuten eduskuntaryhmän, toimiston, nuorten ja kentän yhteistoimintaa. Oman median kehittäminen on myös välttämätöntä muuten vihamielisessä mediaympäristössä.

Pitkä työhistoriani puolueen piirissä osoittaa, että osaan rakentaa ja kehittää organisaatioita. Vuosina 2009-2012 olin rakentamassa puolueen nuorisotoimintaa Perussuomalaisten Nuorten pääsihteerinä. Vuodesta 2013 alkaen olen ollut luomassa tyhjästä yhteiskunnallista tutkimusta tekevää Suomen Perusta -ajatuspajaa. Nyt tarjoan osaamiseni kansanliikkeen käyttöön puoluesihteerin tehtävässä – tehdään yhdessä perussuomalaisista seuraava pääministeripuolue!


Ilpo Heltimoinen, Lappeenranta

Tunnen puolueemme monesta näkökulmasta. Olen ollut puolueen vankkumaton jäsen vuodesta 2007. Olen Kymen piirin puheenjohtaja. Lisäksi minulla on kokemusta puolueen luottamustehtävistä puoluehallituksesta, puoluevaltuustosta ja paikallisyhdistyksestä. Olen ollut ehdolla niin kuntavaaleissa, eduskuntavaaleissa kuin EU-vaaleissa. Puolueen ja puoluesihteerin tärkeimpiä tehtäviä on mahdollistaa hyvä vaalimenestys. Tiedän, mitä ehdokas tarvitsee puolueelta, jotta hän voi keskittyä varsinaiseen vaalityöhön.

Poliittista kokemusta olen saanut mm. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta, sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallituksesta, Euroopan alueiden komiteasta, Etelä-Karjalan maakuntahallituksesta ja Lappeenrannan kaupunginvaltuustosta.

Mikäli minut valitaan puoluesihteeriksi, noudatan läheisyysperiaatetta. Kaikki, mikä voidaan ratkaista paikallistasolla, tulee siellä ratkaista. Puoluehallitus antaa raamit sekä tavoitteet, toimintamallit voivat vaihdella piirien ja yhdistysten välillä. Puolueen tulee tarjota määrällisesti ja laadullisesti hyvää koulutusta niin rivijäsenilleen kuin erilaisissa tehtävissä toimiville jäsenilleen. Osaamisen kehittäminen on keskeistä kasvavassa puolueessamme.

Haluan kehittää puoluettamme ja varsinkin sen sisäistä tiedottamista. Sisäisen viestinnän kehittäminen antaa kentälle lisää pelimerkkejä poliittisissa keskusteluissa. Mitä paremmin kenttä tietää puoluehallituksen linjauksista, sitä paremmin pystymme puhaltamaan yhteen hiileen.


Jyrki Lohi, Espoo

Asetun ehdolle perussuomalaisten puoluesihteeriksi. Olen espoolainen 64-vuotias neljän aikuisen lapsen isä. Työskentelin 30 vuotta kiinteistönvälittäjäyrittäjänä. Tämä opetti minut rakentavaksi neuvottelijaksi ja määrätietoiseksi johtajaksi. Viime vuodet olen keskittynyt järjestötoimintaan.

Eduskuntavaaleissa PS-puolueen saavuttaman tuloksen ansiosta eivät puoluetoimiston muutostarpeet ole taloudellisia vaan toiminnallisia. On ratkaisevaa, kuinka jäsenistömme taidot ja kokemukset kyetään hyödyntämään.

Olen kuullut kenttämme ajatuksia ja korjaustarpeita työn järjestämiseksi. Avoin, kattava vuoropuhelu ja jäsenten osallistaminen ovat ehdottoman tärkeitä:

Minulle kerrotaan, ettei riitä tapa, jossa kysymättä kentän mielipiteitä annetaan
”ylhäältä” valmiita ratkaisuja. Maamme on moni-ilmeinen. Joillain alueilla hyvin toimivat ratkaisut eivät ole toisaalla parhaita. Valmistelut on tehtävä huolella ja evästyksiä kuunnellen.

PS-piirien vaikutusvaltaa on kasvatettava. Piirien auttamiseksi on rakennettava maamme kattava järjestöosasto, johon alueellisten erityispiirteiden tuntemuksen lisäksi kootaan eri toimintojen vaatimaa osaamista.

Medianäkyvyys ja julkinen huomio on kohdistettava PS-puheenjohtajistolle, eduskuntaryhmälle ja kentän aktiivipoliitikoille. Puoluetoimisto työskentelee puolueen menestyksen parantamiseksi, sen ei tarvitse nauttia yleisestä huomiosta.

Puolueelle, sen yhtenäisyydelle ja toimintakyvylle on tärkeää, että sillä on kokenut ja kentän laajasti tunteva puoluesihteeri.


Arto Luukkanen, Järvenpää

Puoluesihteerinä aion kuunnella ja kehittää puolueen toimintaa sydämellä ja järjellä. Siellä, missä teltat pystytetään viikonloppuisin toreille, tiedetään resurssien puute. Siksi on syytä lisätä pelimerkkejä paikallisyhdistyksille ja piireille.

Puolueen sääntöjä on uudistettava käytännönläheisiksi. Puolueen järjestöjä on kehitettävä tasapuolisesti ja koko maan kattavasti. Puolueaktiivien koulutusta on uudistettava niin, että se motivoi ja sitouttaa ihmiset paremmin puolueen asialle.

Puolueen on perustettava PerusSeniorit järjestö. Se ei olisi pelkästään perinteinen eläkeläisjärjestö, vaan yli 55-vuotiaiden järjestö, joka tavallisista eläkeläisjärjestöistä poiketen tarjoaisi myös vertaisapua ”kaveria ei jätetä” -periaatteen mukaisesti, sillä moni vanhus kaipaa esim. asiointiapua, ulkoiluttamista tai vaikkapa vain juttuseuraa.

Valtamedia suhtautuu suorastaan vihamielisesti puolueeseen. Siksi me tarvitsemme lisää mediaosaamista. Puoluetoimistoon/lehdelle on palkattava sometoimittaja, joka kehittäisi/aktivoisi puolueen ja puolueaktiivien sometoimintaa. Kuntavaaleissa ja maakuntavaaleissa Perussuomalaiset on nostettava suureksi puolueeksi. Sen jälkeen ovat eduskuntavaalit, joissa PS myös voittoon – suurimmaksi puolueeksi!

Olen järvenpääläinen, 54-vuotias teologian tohtori, varakansanedustaja, Venäjän-tutkija, Helsingin yliopiston dosentti ja yliopistolehtori. Olen myös Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen, PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja, opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen, kirkkovaltuuston jäsen sekä puolueen ajatuspajan ”Suomen perustan” säätiön hallituksen puheenjohtaja. Perheessä on vaimo ja kolme lasta.


Riku Nevanpää, Harjavalta

Itsestäni: Olen 40-vuotias osa-aikainen viikonloppuisä ja varavaltuutettu Harjavallasta. Omaan laaja-alaisen työkokemuspohjan eri teollisuudenaloilta. Koulutukseltani olen yrittäjä ja toiminut pääasiassa tuotannonsuunnittelutehtävissä. Vapaa-aikani kuluu poliittiseen ja kansallismieliseen järjestötoimintaan.

On aika olla aito perussuomalainen, suomalaisten asialla ja eduksi: tärkeimpänä tavoitteenani puolueessa on saada ohjattua toimintaa puoluesääntöjen kohdan 2. mukaisten sekä unohdettujen, syrjittyjen ja alistettujen työttömien, työkyvyttömien pitkäaikaissairaiden ja muiden vähävaraisten suomalaisten kantaväestöryhmien etujen puolustamiseen ja elinolojen parantamiseen entistä voimakkaammin.

Jos minut valitaan puoluesihteeriksi, tulen tekemään parhaani edes auttaakseni pienten paikallisyhdistysten kasvua ja kehittää hallintoa sekä puoluetta entistä parempaan vaalimenestykseen. Tulen myös puuttumaan havaitsemiini ja kentältä esille tulleisiin epäkohtiin puolueen sisällä, sillä puolue on vain niin vahva, kuin mitä puolueen oikeuden mukainen toimijakenttä on.

Parempi puolue perussuomalaisille: puolue tarvitsee tietäjiä, taiteilijoita, tilastonikkareita ja tekijöitä. Olen ehdolla puoluesihteeriksi, koska saamani palautteen mukaan tekijästä on enemmän hyötyä puolueelle nykyisessä tilanteessa sekä tulevaisuuden haasteissa kuin teoreettisesta kirjaviisaasta.

Lupaukset: koska puoluesihteerillä ei ole diktaattorin valtaa puolueessa, en voi luvata kuin tekeväni henkilökohtaisen parhaani puolueen hyväksi.


Mira Nieminen, Asikkala

Olen 43-vuotias, perheellinen poliisi (rikoskomisario, HTM) ja poliitikko Hämeen Asikkalasta. Liityin puolueeseen 2012 kuntavaalien alla ja siitä avautui poliittinen urani perussuomalaisissa ja kunnanvaltuutettuna, joidenka myötä olen saanut hoitaa monen sektorin luottamustehtäviä. Keväällä 2019 nousin varakansanedustajaksi ja minut valittiin myös Kelan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Olen puolueaktiivi ja ollut mukana monilla organisaation tehtävätasoilla; puoluevaltuustossa ja -hallituksessa, valtuustoryhmän sekä paikallisen ja piiriyhdistysten puheenjohtajana, kampanjoinut ja ollut ehdokkaana useissa vaaleissa. Olen ollut mukana järjestämässä puolueen isoja kokouksia ja toiminut kentällä.
Omaan erilaista koulutusta, työkokemusta ja osaamista.

Nykyisessä päivätyössäni toimin tutkinnanjohtajana, jossa esimiesasemaan kuuluu päivittäisjohtamista, organisointia ja päätöksentekoa. Työ vaatii ongelmanratkaisu- ja yhteistyökykyä, taitoa kuunnella ja keskustella. Työ on hektistä ja vaatii paineen- ja stressinsietokykyä, ihmistuntemusta, eri näkökulmien hyväksymistä ja palvelualttiutta. Näistä sekä sosiaalisesta ja vuorovaikutteisesta luonteestani, uskon olevan apua puoluesihteerintehtävässä.

Tulevaisuudessa näen perussuomalaiset vakaampana ja eheämpänä puolueena. Tämä tarkoittaa vahvaa kenttää ja aktiivisia jäseniä. Haluan haastaa kaikki kehittymään ja kehittämään toimintaa puolueessa. Se tarkoittaa jokaisen vastuuta toiminnastaan. Minulle on tärkeää tehdä työtä asioiden, Suomen ja suomalaisten eteen.


Jyrki Niittymaa, Jämsä

Olen Jyrki Niittymaa (60) Jämsästä Keski-Suomesta. Pääasiallisen työurani tein veturinkuljettajana ja kakkostyönäni teollisuusvartija. Minulla on kolme aikuista lasta ja seitsemän lastenlasta.

Kunnanvaltuustossa istun kolmatta kautta ja olen tällä hetkellä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Keurusselän ympäristölautakunnan jäsen ja sivistyslautakunnan varajäsen. Puolueen järjestötoiminnan puolella toimin Jämsän Perussuomalaisten hallituksessa ja Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin piirihallituksessa.

Harrastan metsästystä, kalastusta, lukemista ja vapaaehtoistyötä, jonka aloitin jo 1970 –luvulla nuortenpalvelussa ja nuorten palvelevassa puhelimessa Tampereella. Viimeisimpänä perustin syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyvän Länkipohjan Symppis ry:n, joka saa nyttemmin vuosittaista rahoitusta STEA:lta (ent. RAY). Muutoinkin olen toiminut koko pienen ikäni erilaisissa järjestöissä, jopa kakkosdivisioonan jalkapallojoukkueen huoltajan tehtävistä lähtien.

Luonteeltani olenkin mitä suurimmassa määrin joukkuepelaaja. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tarvittaessa olen kuitenkin tiukka ja jämäkkä. Nämä ovat ominaisuuksia, joita taatusti tarvitaan puoluesihteerin hommissa.

En käytä puoluesihteerin tehtävää ponnahduslautana muihin tehtäviin. Otan puoluesihteerin tehtävän vastaan neljän vuoden projektina. Ensin otetaan suurvoitto kuntavaaleissa ja seuraavissa eduskuntavaaleissa noustaan suurimmaksi puolueeksi. Mottoni on: YHDET PUHEET.


Markku Palomäki, Pori

Olen toiminut Satakunnassa piirihallituksessa vuodesta 2009. Vaalipäällikkönä 2014 alkaen. Piirimme vaalimenestys on ollut maamme paras monien vaalien ajan.

Koulutukseltani olen yhteiskunnallisen linjan merkonomi, myymäläesimies sekä minulla on vartijan ammattitutkinto. Olin palkattuna perussuomalaisissa vuonna 2017 vaalityöntekijänä. Olen työskennellyt turvakodin päivystäjänä, vahtimestarina sekä yleensä palvelualoilla. Yrittäjyydestä kokemusta.

On ilo työskennellä toimivassa piirissä ja menestyksellisessä Porin paikallisyhdistyksessä. Vaikeitakin tilanteita tulee puoluetyössä eteen. Olen asioiden selkeän ja suoran hoitamisen kannalla. Tärkeää on ongelmien ennaltaehkäisy.

Puoluetyössä ei saa unohtaa piirien ja yhdistysten asemaa. Näitä on tuettava toiminnallisestikin tarvittaessa. Siten selkärankamme kestää vaikka gallupeissa tai vaaleissa menisikin huonosti. Puoluetoimiston, puoluesihteerin johdolla, tehtäviin kuuluvat vakaa taloushallinta, lain vaatimat rutiinit, vaalitöiden selkeä aikataulutus ja niistä oikea-aikaisesti tiedottaminen sekä järkevä yhteistyö puoluehallituksen kanssa.

Pyrin aina puolueen vaalivoittoon, jonka saavuttamiseksi työtä järjestössä tehdään. Tähän olen intohimoisesti ja intensiivisesti suhtautuvana valmis, nöyränä ja tarvittaessa kovana. Avoimella, rehellisellä toiminnalla ja
viestinnällä saavutamme parhaan tuloksen. Luottamustehtävissä on kokemusta puheenjohtajuuksista. Liityin puolueeseen 2008.


Maiju Tapiolinna, Nurmijärvi

Puolue tarvitsee vahvan, työtä pelkäämättömän ja pitkän järjestökokemuksen omaavan puoluesihteerin. Olen sisukas suomalainen nainen, tinkimätön ja sanavalmis kuntapoliitikko sekä maakuntavaltuutettu Uudeltamaalta. Olkapäitäni ei paina vanhan jäärän sadan vuoden perinnesäkki, vaan olen innovatiivinen ja innokas uudistaja.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja. Työskentelen hankintapäällikkönä ja olen ollut pitkään IT-asiantuntijana. Vastuullani on ollut ulkoisen palvelutoimittajan ja sisäisen lähituen valvonta sekä kehitys. Nykyisessä työssäni vastaan epäsuorista hankinnoista ollen jatkuvassa yhteydessä niin palvelutoimittajiin kuin asiakasyrityksiin.

Poliittisen neitsyyteni menetin 15 vuotta sitten. Viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut kunnanvaltuutettuna, kunnanhallituksessa varapuheenjohtajana ja jäsenenä, teknisen lautakunnan puheenjohtajana sekä muutamissa muissa luottamustoimissa.

Puoluetoimistolla on palkkaremontti edessä, jos tulen valituksi puoluesihteeriksi. Henkilövalintojen ja kaiken rahankäytön tulee olla läpinäkyvää. Puolueen työpaikat laitetaan avoimeen hakuun puolueen sisällä. Piireihin palkataan toiminnanjohtajat, puolueen palvelut digitalisoidaan ja viestinnästä tehdään raketti.

Sydämeni sykkii jäsenistölle, puolueen selkärangalle. Työpöytäni saa pölyttyä kiertäessäni piirejä ja yhdistyksiä. En hae Unelma Säleikön hommiin, vaan olen valmis upottamaan käteni syvään perussuomalaiseen saveen.


Antti Valpas, Helsinki

Olen Antti Valpas, 40-vuotias helsinkiläinen perussuomalainen vuodesta 2003 lähtien.

Tulevan puoluesihteerin tulee olla puoluetyössä kokenut henkilö. Lähes 15 vuoden aktiivikokemukseni niin kenttätyöstä, yhdistystoiminnasta kuin käytännön politiikasta kaupunginvaltuustosta hallitusneuvotteluihin, on puolueellemme hyödyksi.

Haen puoluesihteeriksi, koska olemme kasvaneet pysyvästi pienpuolueesta suureksi, mutta edelleen olemme joiltain osin kuin pienpuolue. Päätavoitteeni kehityskohteiksi ovat:

1. Koulutus: lisätään jäsenistön järjestöllistä ja poliittista perusosaamista koulutuksella ja syvennetään sitä korkeatasoisilla kursseilla.

2. Kenttätyö: varmistetaan, että kenttätyöläisillä on käytössään asianmukaiset varusteet ja resurssit sekä jaossa puolueen kulloinkin voimassa olevat ohjelmat ja lehdet. Maailmalla asuu 250.000 äänioikeutettua suomalaista. Heidät on myös saatava äänestämään meitä.

3. Tiedotus: vahvistetaan tiedotusta. Täysipäiväinen eduskuntatoimittaja eduskuntaan sekä kenttätoimittaja teidän työtänne seuraamaan.

Tiedän, mitä on pystyttää teltta aamuvarhaisella, jakaa sanomaamme koko päivä ja purkaa teltta illalla. Tiedän millaista työtä teemme vapaaehtoisina yhdistyksissä ja piireissä. Tiedän, millaista vastustusta kohtamme niin kentällä, kunnanvaltuustoissa kuin eduskunnassa. Vain siksi, että olemme perussuomalaisia ja rakastamme isänmaatamme.

Tuetaan toisiamme yhteisessä asiassamme: isänmaan asiassa. Sinä ja minä olemme yhtä kuin ME perussuomalaiset.


Tanja Vahvelainen, Vantaa

Olen 47-vuotias vantaalainen nainen. Toimin tällä hetkellä Vantaan kaupunginvaltuutettuna, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Vantaan suun terveydenhuollon johtokunnan jäsenenä. Aiemmin olin kaksi kautta Vantaan Perussuomalaisten hallituksessa.

Olin ehdolla eduskuntavaaleissa ja läpipääsyni jäi pienestä kiinni. Vaalityöstä, sen merkityksestä ja eri vaikutusmahdollisuuksista sain kokemusta myös EU-vaaliehdokkaana.

Vaalityötä tehdessäni minua pyydettiin harkitsemaan lähtöä puoluesihteeriehdokkaaksi. Harkitsin asiaa perusteellisesti ja sitä mitä annettavaa minulla olisi puolueelle. Vaalityö kentällä, puolueen jäsenten kanssa käydyt keskustelut sekä voimakas halu olla omalla osaamisellani rakentamassa puoletta saivat minut lopulta tekemään päätöksen lähteä ehdokkaaksi puoluesihteerin pestiin.

Puoluesihteerin työ on monipuolinen ja laaja tehtävä, jossa avainasemassa on jäsenistö ja heidän työnsä puolueen toiminnassa. Vaalityössä minulla oli käytännössä mahdollisuus nähdä sekä jäsenistön valtaisaa vaalityöskentelyä että se, mitä asioita olisi hyvä kehittää. Jäsenistö on tärkein, he muodostavat puolueen.

Olen toiminut useissa erilaisissa tehtävissä niin hoitotyössä kentällä kuin hoitokotien johtajanakin. Markkinointi- ja markkinointiviestintäpäällikkönä sekä esimiehenä toimiessani huomasin kerta toisensa jälkeen, kuinka tärkeää on henkilökunnan, puolueessa jäsenistön, perehdyttäminen ja sitouttaminen. Hyvästä työstä tulee palkita, ja hyvää työtä voi tehdä vain oikein varustettuna.

Uskon, että minulla on kokemukseni sekä osaamiseni ja koulutusteni kautta paljon annettavaa puolueelle ja sen jäsenille. Toivon saavani tukenne ja puoluekokouksessa äänenne.


SUOMEN UUTISET