Perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Kettunen haluaa selventää lakialoitettaan, joka koskee avioliitossa synnyttävien naisten varhennettua eläke-etuutta.

– Koska on syntynyt jonkin verran epätietoisuutta jättämäni lakialoitteen linjauksista, haluan täsmentää, mitä aloitteella tarkoitetaan, Kettunen selittää ja listaa aloitteensa pääkohdat:

1. Lakialoitteessa ehdotettu etuus koskee avioliitossa synnyttäviä naisia.
2. Aloite koskee kaikkia avioliiton solmivia Suomen kansalaisia sekä niitä aviopareja, joista toinen on Suomen kansalainen.
3. Varhennettu eläke-etuus on maksimissaan 7 vuotta.
4. Varhennettu eläke-etuus ei alenna täyden laskennallisen eläkkeen määrää.
5. Lisäeläke suoritetaan valtion varoista ja sen maksaa eläkevakuutusyhtiölle Eläketurvakeskus.
6. On arvioitu, että ensimmäiset tämän lain tarkoittamat eläke-etuudet tulisivat maksuun 25-35 vuoden kuluttua lain voimaantulosta.
7. Lakialoite toteutuessaan parantaisi naisten asemaa sekä sosiaalista turvaa.
8. Lakialoitteen linjaus tukee yleisesti hyväksyttyjä perinteisiä suomalaisia kristillisiä perusarvoja.

PS VERKKOTOIMITUS