Perussuomalaisten arvopohja rakentuu kristillisen maailmankatsomuksen pohjalle. Näin linjaa perussuomalaisten kansanedustaja, rovasti Kimmo Kivelä puheessaan Joensuun teologisessa symposiumissa, joka kestää tiistaista ja keskiviikkoon.

Hän lainaa kohtaa puolueen yleisohjelmasta vuodelta 1995, jossa asia ilmaistaan seuraavasti:

”Perussuomalaiset rp:n arvopohja rakentuu kristillis-sosiaaliselle ajattelulle. Tämä tarkoittaa sitä, että puolue kunnioittaa ihmisten henkilökohtaista vakaumusta ja näkee kristillisen lähimmäisenrakkauden, ihmisen ja luonnon tasapainon sekä kaiken elämän kunnioittamisen tärkeimpinä ohjenuorina kehitettäessä yhteiskunnan kansalaisille suunnattuja etuuksia ja palveluja. Sosiaalisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden on oltava pysyvänä perusperiaatteena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa”, ohjelmassa sanotaan.

– Perussuomalaiset on kansallismielinen ja kristillis-sosiaalinen puolue, Kivelä vahvistaa.

Puolue kannustaa
kirkollisvaaleihin

Hänen mukaansa puolueilla on paikkansa myös kirkon hallinnossa kirkollisvaalien kautta. Perussuomalaiset tukee kansankirkon ihannetta, koska kirkot ovat keskeinen osa kulttuuriamme, kuten puolueetkin. Näin ollen puolueiden osallistuminen kirkolliseen päätöksentekoon on luonnollista.

Rovasti Kivelä tähdentää kuitenkin, että papiston valvonnan tulee pysyä kirkollisena, eikä kirkkovaltuustojen tulisi ottaa siinä suurempaa roolia. Uskonnolla on asemansa myös perussuomalaisessa puolueessa, jonka jäseniä toimii myös monen uskontokunnan seurakunnissa. Eduskunnassakin on kaksi perussuomalaista pappia, toinen heistä Anssi Joutsenlahti.

Puolue rohkaisee jäseniään osallistumaan kirkollisiin vaaleihin. Niitä ei kuitenkaan johdeta valtakunnallisesti. Kivelä pitää nykyistä kirkon ja valtion suhdetta sopivana. Uskonnon opetus tulisi säilyttää nykyisellään, koska kansainvälisessä maailmassa uskontojen lukutaito on äärimmäisen tärkeää.

ps verkkotoimitus