Perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen vesi- ja jätehuollon infrastruktuurista, joka on eri selvitysten ja tutkimusten mukaan rapautumassa arvioitua nopeammin.

– Vesihuolto on taajamissa välttämättömyyspalvelu ja näin ollen yksi yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista. Erittäin huolestuttavaa on se, että vesihuollosta on poistumassa eläkkeelle huomattava määrä alan ammattilaisia samalla kun verkostot ikääntyvät, Kivelä huomauttaa.

– Rakennetun Ympäristön Tila (ROTI) arvioi Suomen vesihuollon tilan olevan kouluarvosanalla tyydyttävä eli 7. Koska tila on vielä tyydyttävä, niin on korkea aika aloittaa ennakoivat saneeraustoimenpiteet, jotta kustannukset eivät karkaa käsistä.

Korjauksiin vähintään miljardi euroa

Vesihuollon korjausrakentamisen arvioidaan maksavan vähintään miljardi euroa. Määrä saattaa olla monikertainenkin. Korjausten rahoittaminen edellyttää vesihuoltomaksujen huomattavaa korotusta tai lakiin perustuvaa ohjausta korjausvelan todellisen tarpeen kattamiseksi.

– Onko hallitus tietoinen maamme vesihuollon tilasta ja siitä, että vesilaitokset, vesiosuuskunnat ja kuntien varsin erimuotoiset vesihuollon yhteistyösopimukset ”piiloverottavat käyttäjiä” tulouttamalla huomattavan osan omistajilleen sen sijaan, että säästäisivät tuleviin investointeihin riittävästi? Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että vesihuollon koulutusjärjestelmä tuottaa riittävästi osaajia alan tutkimukseen, kehittämiseen ja kestävään saneerausrakentamiseen? Ja miten hallitus aikoo ohjata aluehallintoviranomaisia, kuntia ja vesiosuuskuntia vesimaksujen ja niiden tason tasa-arvoisuuden säilyttämisessä saneerauksen todellinen tarve huomioon ottaen? Kivelä esitti kysymyksessään.

PS VERKKOTOIMITUS