Kokoomus harkitsisi tiukempaa valtion päätösvaltaa kaupunkiseutujen selvityksiin ja liitoksiin.

Kaupunkiseutujen osalta valtiolle olisi syytä harkita ”ehdotettua tiukempaa päätösvaltaa selvitysten käynnistämiseen ja myös liitoksiin”, kertoo kokoomuksen Verkkouutiset.

Asia selviää kokoomuksen lausunnosta kuntarakennelakiluonnokseen.
Kokoomuksen mielestä myös kriisikunnan kriteereitä ja kriisikuntamenettelyä tulisi tiukentaa.

Puolue korostaa lausunnossaan, että kunnan tulee kyetä huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnista laajasti, ei vain sosiaali- ja terveydenhuollosta vaan myös koulutuksen, asumisen, liikenteen ja ympäristön kehittämisestä sekä elinkeinopolitiikasta ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä.

Kokoomuksen mielestä valtiolla tulisi olla nykyistä vahvempaa toimivaltaa päättää kuntien yhdistymisestä tietyillä, rakennelaissa säädettävillä edellytyksillä vastoin kunnan tahtoa, jos kunta ei kykene huolehtimaan perustehtävistään, palvelujen turvaaminen kansalaisille on vaarassa tai esimerkiksi yhdyskuntarakenne hajautuu.

PS VERKKOTOIMITUS