Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto vaatii hallitusta lopettamaan yrittäjien kyykyttämisen. Hänen mukaansa vuosilomalain muutos aiheuttaa yrittäjille uusia kustannusrasitteita.

Vuosilomalakia jouduttiin muuttamaan EU-direktiivin vuoksi siten, että jatkossa lomalla sairastuminen oikeuttaa siirtämään lomapäiviä myöhemmälle ajankohdalle. Tästä on asiaa koskeneessa hallituksen esityksessäkin arvioitu aiheutuvan mahdollisesti jopa 200 miljoonan euron lisäkustannukset työnantajille.

Autton mukaan on päivänselvää, että tällaisella politiikalla vain kiihdytetään kullanarvoisten yksityissektorin työpaikkojen katoamista. Alkaa olla viimeinen hetki lopettaa yrittäjien kyykyttäminen, hän vetoaa kokoomuksen Verkkouutisten mukaan.

Autto kysyi kirjallisessa kysymyksessään tammikuun lopussa, aikooko hallitus korvata yrityksille tulevat menetykset.

Työministeri Lauri Ihalainen (sdp) ei helly Autton toiveisiin. Hän kirjoittaa vastauksessaan, että vuosilomista johtuvat kustannukset ovat palkkakustannuksia, joiden maksamisesta vastuu kuuluu työnantajalle. Palkkatuettua työtä lukuun ottamatta valtio ei budjettirahoituksella osallistu palkkamenojen maksuun. Valtion budjettiin ei ole myöskään varattu rahoja, joilla voitaisiin kompensoida vuosilomalain muuttamisesta yksityisen ja kuntasektorin työnantajille aiheutuvia lisäkustannuksia.

Autto ei Verkkouutisten mukaan ymmärrä Ihalaisen yliolkaista asennetta yrittäjille poliittisilla päätöksillä aiheutettavia kustannuksia kohtaan.

PS VERKKOTOIMITUS

Tagit