Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici oli Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioista vastaavan ECON-valiokunnan ja veronkiertoon lääkkeitä etsivän TAX3-erityisvaliokunnan yhteiskokouksen kuultavana tiistaina 27.3.

Tilaisuudessa keskusteltiin komission tekemistä esityksistä yhteisöverotuksen uudistamiseksi ja veronkierron tukahduttamiseksi. Komission työkalupakkiin kuuluu alv-uudistus, digitaalisia suuryrityksiä koskeva väliaikainen liikevaihtoon perustuva kolmen prosentin digivero ja pidemmän aikavälin ratkaisu yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta.

Viimeksi mainittu esitys on jo hyväksytty Euroopan parlamentin käsittelyssä maaliskuun täysistunnossa.

EU-maiden sisäinen verokilpailu hajottavaa

Moscovicin esitys väliaikaisen digiveron käyttöönotosta on herättänyt laajalti kriittisiä lausuntoja Suomessa. Esitystä ovat julkisesti kritisoineet mm. EK:n, pelialan, kaupan alan, media-alan ja teknologiateollisuuden edustajat. Pirkko Ruohonen-Lerner (PS/ECR) toi keskustelussa esiin Suomessa asiasta esiin nousseita huolia.

– Toistaiseksi en ole löytänyt Suomesta yhtään positiivista arviota veroesityksenne puolesta, joten voisin uskoa, että veronkierron estämiseen esitetty lääke on tällä kertaa vahvaa ja vaikuttavaa, totesi Ruohonen-Lerner kysyen komissaarilta, miten hän vastaisi Suomessa heränneeseen huoleen esitetystä verouudistuksesta.

Vastauksessaan komissaari Moscovici korosti Euroopan tason yhteistyön tarpeellisuutta, jotta EU-maiden verotusjärjestelmät eivät entisestään sirpaloidu ja kuvasi, kuinka hajottavaa EU-maiden sisäinen verokilpailu on. Uudistusten valmistelussa Moscovicin mukaan luonnollisesti perehdytään niiden ala- ja maakohtaisiin vaikutuksiin.

Uudistukset voimaan vielä tällä vaalikaudella

Uudistuksia tarvitaan, jotta voidaan aktiivisemmin taistella veronkiertoa vastaan ja vastata tämän vuosituhannen verotuksellisiin haasteisiin. Komissaari totesi EU:n tarvitsevan investointeihin ja innovointiin kannustavaa verotusta. Esitys yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta on hänen mukaansa tehokkaan ja oikeudenmukaisen verotuksen suuntainen uudistus.

Verotukseen liittyvät uudistukset vaativat jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän Euroopan neuvostossa. Uudistukset pyritään saamaan loppuun vielä tämän vaalikauden aikana. Komissaari oli asioiden nopean etenemisen kannalta toiveikas.

– Kun tahtoa löytyy, niin pääsemme asiassa nopeasti eteenpäin, hän vakuutti.

SUOMEN UUTISET