Euroopan komissio on ilmaissut tukeaan jakotaloudelle. Mallissa jokainen voi tarjota esimerkiksi autoaan kyytipalveluun Uberin kautta. Toinen suosittu jakotalouden malli on alivuokrata koteja. Jakotalouden kriitikoiden mukaan tämä heikentää asiakkaiden turvallisuutta.

EU-mailla on eriäviä käytäntöjä jakotalouden sääntelyssä. Ranskassa, Saksassa, Hollannissa ja Belgiassa jakotalous on kohdannut suurta vastarintaa. Iso-Britannia on taas toivottanut jakotalouden tervetulleeksi.

Sääntely yhdenmukaiseksi

Euroopan komissio haluaa luopua 28 EU-maan eri sääntelystä, mikä helpottaisi jakotalousmallin laajenemista. Matkassa on mutkiakin. Komission mukaan jakajien tulisi voida hinnoitella palvelunsa vapaasti. Muutoin heidät voidaan katsoa normaalissa työsuhteessa oleviksi työntekijöiksi.

Jakotalousyritykset ovat puolestaan todenneet, etteivät he esimerkiksi tilitä sosiaali- tai eläketurvamaksuja. Tämän vuoksi näitä yrityksiä olisi mahdotonta pitää työnantajayrityksinä.

Kyytipalveluja tarjoava Uber on jo valittanut Brysseliin joidenkin EU-maiden tiukasta sääntelystä. Ranska ja Saksa haluaisivat kuitenkin pitää sääntelyn kansallisella tasolla.

Henri Myllyniemi