Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten tänään julkaisemat ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin huonommassa kunnossa.

Kuntien verotulojen kasvu vuonna 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlasketut toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet eivät riittäneet kattamaan kuntien toimintamenoja.

Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Lainakanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla.

Kuntaliiton tänään julkaisemassa Kuntatalouden sopeutusohjelmassa esitetään lukuisia tervehdyttämiskeinoja. Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumilla puhunut toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma kutsui sopeutusohjelmaa ”hätähuudoksi valtion suuntaan”.

Sopeutusohjelmassa peräänkuulutetaan valtion ja kuntien välisen työnjaon läpikäyntiä ja todetaan, että kuntien tehtävät on saatettava vastaamaan rahoitusmahdollisuuksia. Mikäli valtio lisää kunten tehtäviä, on sen vastattava kustannuksista täysimääräisesti.

– On tärkeää, että kunnat jatkavat toimintansa tehostamista ja rakenteiden uudistamista. Valtion on puolestaan pidättäydyttävä uusista valtionosuusleikkauksista ja uusien tehtävien antamisesta kunnille, Mäki-Lohiluoma korosti.

– Kun kuntien taloutta kiristetään, niin samaan aikaan säädellään yhä tarkemmin palveluja, Mäki-Lohiluoma moitti.

Valtionosuuksien leikkaukset ovat iskeneet kuntiin rajusti.

– Vain sadalla kunnalla on kuntatalous tasapainossa, Mäki-Lohiluoma toteaa.

TEKSTI: MATIAS TURKKILA

Tagit