Elvytysvaraa ei ole paljon. Yle Uutisten haastattelemien Kymenlaakson perussuomalaisten kansanedustajien mielestä Suomen taloutta voisi elvyttää hillitysti panostamalla esimerkiksi tiehankkeisiin. Jari Lindström arvelee, että pienellä elvytyksellä voisi kotimaan talous lähteä liikkeelle, kun vienti ei vedä. Homekouluja korjaamalla ja teitä rakentamalla ei Suomen taloutta pelasteta, mutta se saattaisi lisätä talouden toimeliaisuutta.

Juho Eerolan mielestä pientä elvytysvaraa voisi suunnata vientiä edistäviin tiehankkeisiin, mutta hän varoittelee lisävelan ottamisen riskeistä. Velan osuus bruttokansantuotteesta ei saa nousta liian suureksi eikä kolmen A:n luottoluokitus vaarantua.

Mika Männistö