Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entinen apulaisjohtaja Desmond Lachman esittää American Enterprise Instituten American-verkkojulkaisussa 10 todennäköistä opetusta, jotka historioitsijat tulevat vetämään Kyproksen surullisesta eurokokemuksesta.

Kyproksen pankkikeskeisen liiketoimintamallin tuhoaminen Euroopan unionin ja kansainvälisen valuuttarahaston toimesta ei auta Kyprosta ratkaisemaan ongelmia, vaan kasaa Kyprokselle lisää velkaa ja pakottaa Kyproksen taantumaan. Tämä tekee tilanteesta kestämättömän, eikä Kypros pysty maksamaan takaisin sille kasattuja velkoja. Kyprokselle euron pakkopaidassa määrätyt ankarat säästötoimet todennäköisesti romahduttavat Kyproksen talouden ensi vuoden aikana ja johtavat Kyproksen irtautumiseen eurosta. Tällaisella tapahtumien kululla on merkittäviä seurauksia koko Euroopan rahaliittoon. Pölyn laskeuduttua tulevaisuudessa historioitsijat tekevät todennäköisesti seuraavat johtopäätökset.

1. Kyproksen liittyminen euroon oli virhe.

Ennen euroon liittymistä Kyproksen olisi pitänyt sisäistää, että sen pankki- ja matkailualaan perustuvalla taloudella ei ollut mitään yhteistä muun Euroopan talouden kanssa. Edelleen olisi ollut syytä sisäistää, että Euroopan unioni ei tulisi tukemaan Kyprosta merkittävillä tulonsiirroilla tai Euroopan keskuspankki EKP:n korkotason alennusten kautta. Kypros maksaa nyt kalliin hinnan tästä virheestä, koska sen talous todennäköisesti supistuu vähintään 25 prosenttia seuraavan vuoden aikana.

2. Oli virhe antaa pankkien riskien kasvaa hallitsemattomasti

Oli virhe, että Kyproksen pankkijärjestelmän kevyt sääntely salli pankkijärjestelmän kasvaa yli seitsenkertaiseksi suhteessa koko Kyproksen talouteen. Tämä tapahtui lähinnä venäläisten suurten talletusten ja sijoitusten myötä. On kuitenkin kohtuutonta, että pankkien sääntelyviranomaiset sallivat Kyproksen pankkien ostaa yksinomaan Kreikan valtion obligaatioita määrällä, joka oli 150 % koko Kyproksen bruttokansantuotteesta. Tämän yhdistelmän riski oli määritelmällisesti liian suuri suhteessa Kyproksen kantokykyyn ja se realisoitui, kun Kreikan hallitus virallisesti laiminlöi joukkovelkakirjojensa takaisinmaksun vuonna 2012. Kyproksen pankkien nettotappiot olivat 40 % sijoitusten määrästä eli lähes 10 miljardia euroa ja 60 % Kyproksen bruttokansantuotteesta.

3. Oli virhe yrittää verottaa pieniä talletussuojan piirissä olevia talletuksia

Ehdotus määrätä 6,75 % vero pieniin talletussuojan piirissä oleviin pankkitalletuksiin oli valtava taloudellinen ja poliittinen kömmähdys. Vaikka ehdotus lopulta peruutettiin, sillä oli hyvin suuri vaikutus kuluttajien luottamukseen. Talletusten leikkaus olisi vaikuttanut 90 % Kyproksen väestöstä.

4. Rakenneuudistuksen toteuttaminen ja suuret julkisen talouden säästöt eivät ole mahdollisia euron pakkopaidassa

EU ja IMF tuhosivat Kyproksen pankkien liiketoimintamallin perin pohjin vaatimalla venäläisten talletusten suurta leikkausta Kyproksen pankeissa. Samanaikaisesti EU ja IMF pahensivat talouden shokkia Kyproksella vaatimalla, että Kypros hyväksyy valtion budjettiin seuraavien kolmen vuoden aikana säästötoimet, jotka vastaavat 7,25 % BKT: sta. Kyproksen perusopetus on, että taloutta ei voida euron pakkopaidassa radikaalisti muuttaa pankkikeskeisestä taloudesta kohti matkailukeskeistä taloutta romahduttamatta taloutta. Tämä pätee erityisesti silloin, kun joudutaan tekemään massiivisia budjettileikkauksia ilman halvemman valuutan tuomaa hyötyä matkailualalla.

5. Kypros jätti käyttämättä ainutlaatuisen mahdollisuuden poistua eurosta

Rahaliiton maat eivät yleensä tohdi ottaa uudelleen käyttöön omaa valuuttaa, koska pelkäävät pankkisektorin romahdusta ja pakkoa asettaa pääomat tiukkaan valvontaan. Tämän vuoksi on vaikea ymmärtää, miksi Kypros on viivästyttänyt väistämätöntä oman valuutan käyttöönottoa. Loppujen lopuksi EU ja IMF aiheuttivat pankkien fiaskon, joka on johtanut kahden viikon pankkien sulkemiseen ja pääoman käytön tiukkaan valvontaan. Kyproksen olisi tullut hyödyntää tämä fiasko ottamalla käyttöön uudelleen oma valuutta.

6. Euron käyttöönotto olisi tullut rajata yksinomaan ydin-Euroopan maille

Vuonna 2008 Euroopassa tehtiin massiivinen virhe myöntämällä Kyprokselle euro-jäsenyys. Rahaliittoon toivotettiin tervetulleeksi jälleen maa, jonka talouden perusrakenne poikkesi ydin-Euroopan maista ja jonka kyky noudattaa eurokuria oli kyseenalainen alun alkaen. Mikäli Kypros päättää lähteä eurosta, se heittää varjon EU:n virallisen totuuden, Euro on ikuinen ja jakamaton, ylle. Kyproksen mahdollinen ero olisi todennäköisesti hyvin hämmentävä Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa. Olisi ollut parempi, ettei Kyprokselle olisi alun alkaenkaan myönnetty paikkaa rahaliitossa.

7. Ehdotettu vero talletussuojan piirissä oleville pientallettajille oli huono signaali

EKP ja Euroopan komissio tekivät vakavan virheen myötävaikuttaessaan lakiesitykseen, joka olisi verottanut pieniä talletussuojan piirissä olevia talletuksia. Osallistumalla Kyproksen lakiesitykseen, EKP ja Euroopan komissio kyseenalaistivat pienten pankkitalletusten turvallisuuden kaikilla Euroopan reuna-alueilla. Tämä uhka pätee edelleen, vaikka ehdotus lopulta hävisi Kyproksen parlamentissa. Näyttää siltä, että Euroopan päättäjien uskottavuus on tältä osin menetetty.

8. Viittaus siihen, että Kypros voisi toimia mallina suurten talletusten leikkauksen osalta tulevaisuuden apupakettien yhteydessä tulee todennäköisesti kalliiksi veronmaksajille

Osana EU:n ja IMF:n Kyproksen tukipakettia suurista yli 100.000 euron talletuksista leikattiin noin 60 prosenttia. Eurooppalaisten virkamiesten viittaukset puheessaan siihen, että kyseistä mallia käytetään tulevaisuuden apupakettien yhteydessä Euroopassa, osoittautuvat todennäköisesti kalliiksi. Tulevia apupaketteja ennakoiden pääomapako Euroopan reuna-alueilta kasvaa , joka tekee seuraavat apupaketit entistäkin kalliimmiksi veronmaksajille .

9. Kyprosta olisi ollut syytä rohkaista poistumaan eurosta

Se, että EU, EKP ja IMF osallistuivat sellaisen pelastuspaketin laatimiseen, jolla ei ole edellytyksiä toimia, vähentää entisestään troikan jo heikentynyttä uskottavuutta. Olisi ollut parempi, että troikka olisi alun alkaen myöntynyt Kyproksen väistämättömään eroon eurosta ja perustellut sen erityistapauksena, eikä liittänyt Kyprosta uudeksi esimerkiksi pikavauhtia epäonnistuvasta apupaketista. Kyproksen epäonnistuminen vähentää troikan kykyä käsitellä Euroopan tulevan kriisejä.

10. Saksan liittokansleri Merkelillä on sisäpoliittisista syistä vain vähän liikkumavaraa

Liittokansleri Angela Merkel joutui kotimaansa Saksan sisäpoliittisista syistä asettamaan tiukat ehdot Kyproksen tukipaketille , joka rankaisee ankarasti venäläisiä pankki tallettajia. Merkel osallistui sellaisen ohjelman laatimiseen, joka tosiasiallisesti tuhoaa Kyproksen talouden sen sijaan , että olisi antanut suoran avustuksen Kyprokselle. Tämä kuvaa, kuinka vähäinen Merkelin sisäpolittinen liikkumavara on suhteessa euroalueen velkakriisin. Tässä suhteessa tilanne ei todennäköisesti tule muuttumaan ennen Saksan syyskuun vaaleja.

PS VERKKOTOIMITUS