Työministeri Lauri Ihalainen uskoo työttömien määrän kasvavan Suomessa, vaikka työllisyystilanne on hänen mukaansa pitkällä tähtäimellä paranemassa.

– Olennaista on nyt saada aikaan taloudellista kasvua ja ennen muuta vienti on saatava nousuun. Suuri haaste on se, että meiltä on kadonnut 100 000 teollista työpaikkaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Massiiviseen elvytykseen vuoden 2008 tapaan, jolloin siihen käytettiin 1,3 miljardia euroa, ei ole nyt varaa, Ihalainen sanoo ja arvelee elvytykseen käytettävän 200-300 miljoonaa euroa.

– Toisaalta valtion rahalla – vaikka ei budjettikehyksestä – pääomitetaan Finnavialle Helsinki-Vantaan lentokentän laajentamiseen ja maakuntakenttien korjaamiseen parisataa miljoonaa, josta seuraa se, että Finnavia voi tehdä liki miljardin euron investoinnit. Finnavian suurprojektit ovat erittäin työllistäviä ja kestävät useita vuosia.

Ihalainen muistuttaa, että maamme vienti on haastavaa, koska tällä hetkellä Suomen viennistä yli puolet on 25 yrityksen vastuulla.

– Suomella on mahdollisuus kasvattaa ulkomaankauppaa ja laajentaa vientipotentiaalia mm. ympäristöteknologialla, puhtaalla teknologialla ja energiaosaamisen viennillä, Ihalainen maalailee.

Yli 50-vuotiaiden surkea työllisyystilanne

Työministeri sanoo olevansa erityisen huolissaan 50 vuotta täyttäneiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä.

– Tilanne on nyt se, että yli vuoden työttömänä olleiden määrä on noussut jo 75 000:teen eli lähes kolmasosaan kaikista työttömistä ja määrä kasvaa koko ajan. Lisäksi 110 000 työtöntä on 50-vuotiaita tai vanhempia.

– Myös työttömyyden kesto jakautuu epätasaisesti. Kun nuorilla se on 11 viikkoa ja kaikilla keskimäärin 42 viikkoa, niin 50 vuotta täyttäneillä työttömyys kestää 82 viikkoa eli vuoden ja seitsemän kuukautta. Tämä taas on näkynyt siinä, että monet iäkkäämmät ja pitkään työttömänä olleet ovat kokonaan vetäytyneet työmarkkinoilta, Ihalainen myöntää.

Kunnille työllistämisvelvoitteita

Ihalainen sanoo, että kuntien rooli pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä kasvaa entisestään.

– Työministeriö on aloittanut projektin, jossa kunnat vastaavat pitkäaikaistyöttömien työelämään ohjaamisesta nykyistä enemmän ja valtio tukee tätä toimintaa. Maahan perustetaan nykyistä tiheämpi verkosto, jossa palveluita suunnataan ennen muuta pitkäaikaistyöttömille.

– Tässä toiminnassa on kysymys siitä, että työttömän tilanteeseen voidaan tarttua myös sosiaalisista ja muista näkökulmista lähtien, kun muut toimijat ovat lähellä siellä kunnissa. Myös perussuomalaisten esiin nostama ajatus työnantajamaksujen porrastamisesta työllistämisen helpottamiseksi on meidän agendalla. Itse aion esittää, että yli 60-vuotiaiden palkkatuki tulisi pysyväksi eli siltä poistettaisiin määräaika.

Kuvassa: Lauri Ihalainen kertoi työllisyysnäkemyksistään SDP:n ministeriryhmän ja puoluejohdon kokouksessa Turussa. Torilla nähtiin myös eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma.

SEPPO HUHTA