Helsingin kaupunkiympäristölautakunta ei tue suurmoskeijahanketta. Lautakunta päätti tiistai-illan kokouksessaan, ettei se esitä kaupunginhallitukselle tonttivarausta.

Lautakunta kertoi perusteluikseen seuraavaa: ”Lautakunta pitää tärkeänä, että Helsingin muslimiyhteisöjen toiminnan edellytyksistä huolehditaan osana suomalaista yhteiskuntaa sekä osana pääkaupungin roolia mm. asianmukaisten tilojen osalta. Nyt käsittelyssä olevan hankkeen laajuus ja yhä avoimena olevat kysymykset ja epävarmuustekijät, ennen kaikkea rahoituksen alkuperä sekä mahdolliset rahoituslähteiden vaikutukset eivät kuitenkaan ole kestävä pohja tälle toteuttamisratkaisulle. Siksi lautakunta katsoo, että tämän hankkeen osalta ei ole etenemismahdollisuuksia.”

Päätös tehtiin Anni Sinnemäen (vihr.) vastaesityksestä, ja lautakunta hyväksyi sen yksimielisesti.

Asia siirtyy seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Talouselämä-lehti kartoitti kaupunginhallituksen jäsenten mielipiteitä. Tulosten perusteella näyttää varmalta, että hanke kaatuu.