Eduskunnassa käsiteltiin kuluvalla viikolla lakia Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Lakiesitys liittyy viime hallituskaudella vireillä olleeseen sote-uudistukseen ja siihen, että sote-uudistuksen kustannukset oli tarkoitus kompensoida Ahvenanmaalle. Eduskunnan enemmistö päätti korottaa Ahvenanmaan rahoitusta. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps.) moittii päätöstä.

Meri taustoittaa tiedotteessaan lakimuutosta:

– Hallituksen esityksessä todettiin, että taso, jossa Ahvenanmaalle saadaan kompensoitua uudistuksesta aiheutuvat tulonmenetykset, olisi 0,42%. Sipilän hallitus esitti kuitenkin perusteeksi 0,45 %, koska Ahvenanmaan maakunta ei suostuisi pienempään prosenttiin. Viime eduskuntakaudella annetun hallituksen esityksen mukaan uudistus toisi noin 17 miljoonaa euroa lisää vuosittain Ahvenanmaalle. Arviointitilanne on osin muuttunut, joten taloudellisia vaikutuksia ei täysin tiedetä.

– Päätösehdotus on edelleen 0,45 % ja samalla perustuslakivaliokunta esittää lausumassaan, että perustetta pitäisi jatkossa jopa nostaa 0,47 %:iin.

– Kerrataan vielä. Viime kaudella selvitettiin, että kustannusneutraali määrä olisi 0,42 % kompensoimaan sote-uudistuksesta aiheutuvia kustannuksia Ahvenanmaalle. Ahvenanmaan maakunta ei tähän suostunut ja luku nostettiin siksi silloin 0,45 %:iin. Nyt lukua ehdotetaan taas nostettavaksi, vaikka koko sotea ei edes tullut! Kyse ei ole mistään pienistä rahoista, Meri sanoi täysistunnossa pitämässään puheenvuorossa.

Meri kummasteli myös SDP:n edustaja Kimmo Kiljusen puheita.

– Kimmo Kiljunen puhui lahjasta Ahvenanmaan itsehallinnon kunniaksi. Moni kunta varmaan haluaisi lahjoja, sillä kunnissa ollaan todellisessa pulassa ja korotuspaine kuntaverolle on useita prosentteja. Meillä ei ole varaa antaa lahjoja eikä ainakaan niin, että vain jollekin taholle taataan hyvä rahoitus ja muille ei. Hyviä ja huonoja aikoja pitää jakaa tasapuolisesti.

– Edustajien puheenvuoroista kävi selväksi, että Ahvenanmaan talous on hyvässä kunnossa ja maakunta on velaton. Näin ei ole valtion ja kuntien kassojen osalta, missä velka vain kasvaa.

– Miksi Ahvenanmaalle ei riitä, että jaamme oikeudenmukaisesti yhteiset verovarat, vaan vaaditaan aina vain lisää ja lisää, Meri kysyy.

Eduskunta äänesti lakiehdotuksesta perjantain täysistunnossa. Perussuomalaiset oli ainoa puolue, joka äänesti lakimuutosta vastaan. Eduskunnan enemmistö siis päätti korottaa Ahvenanmaan rahoitusta.

SUOMEN UUTISET