Eduskunnan puolustusvaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat pitävät Finavian aluelennonjohdon siirtopäätöstä epäonnistuneena. Finavia siirtää Tampereella toimivan aluelennonjohdon Helsinki-Vantaalle. Valiokunnan jäsenet Jussi Niinistö, Pentti Oinonen ja Ismo Soukola pitävät päätöstä pahimmillaan jopa lentoturvallisuutta vaarantavana.

Lennonvarmistuspalveluun sisältyy perussuomalaisten mukaan julkisia hallintotehtäviä, viranomaistehtäviä ja maanpuolustukseen liittyviä tehtäviä. Aluelennonjohdon siirtämisessä ei heidän mukaansa ole kyseessä vain Finavian sisäisestä asiasta:

– Lennonvarmistuksen toimintaedellytykset tulee turvata kaikissa taloudellisissa tilanteissa ilman, että turvallisuus vaarantuu. Jos palveluja aletaan ulkoistaa, voidaanko taata, että tietoja ei käytetä väärin? Lennonjohtajat käsittelevät työssään maanpuolustuksellisesti ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittistä, turvaluokiteltua tietoa, valiokunnan jäsenet huomauttavat.

– Yksi riskitekijöistä on laajamittainen sähkökatkos lentokentällä. Kuluneen vuoden aikana Helsinki-Vantaan toimintakeskuksessa on ollut viisi eri laajuista sähkökatkosta. Vakavimman sähkökatkon aikaan koko lennonvarmistusjärjestelmä kaatui, mutta aluelennonjohto Tampereella pystyi jatkamaan toimintaansa normaalisti.

Aluelennonjohdon ja Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdon toimiminen eri paikkakunnilla takaisi valiokunnan jäsenten mielestä turvalliset, luotettavat ja tasokkaat lennonvarmistuspalvelut. Aluelennonjohdon siirtäminen Helsinki-Vantaalle voi heidän mukaansa sen sijaan heikentää koko Suomen lennonvarmistuksen toimintaa häiriötilanteissa merkittävästi ja vaikuttaa suoraan lentoturvallisuuteen sekä liikenteen sujumiseen.

PS VERKKOTOIMITUS