Tuore työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) kommentoi yhteiskuntasopimuksen ympärillä käytävää keskustelua. Lindstömin mukaan keskustelu on vinoutunut. Vastuuta sälytetään liiaksi työntekijöiden kannettavaksi.

– On synnytetty kuva siitä, että työnantajien ei tarvitse muuta kuin odotella, että Sipilän hallitus hoitaisi heidän puolestaaan kilpailukyvyn palauttamisen.  Näin ei todellakaan ole. Kenelläkään ei ole vapaalippua. Työnantajien on omalla aktiivisella panoksellaan lunastettava oikeus yhteiskuntasopimukseen, korostaa työministeri Jari Lindström.

– Mikäli yhteiskuntasopimus kaatuisi työnantajien passiivisuuteen,  niin hallituksen on harkittava valtiontalouden tasapainottamista palauttamalla Kela-maksu työnantajille. Työnantajien on nyt ryhdistäydyttävä ja aloitettava aktiivinen toimialapohjainen vuoropuhelu ay- liikkeen kanssa niistä yhteisistä toimista, joilla alakohtaiset ja yrityskohtaiset esteet raivataan yhteiskuntasopimuksen synnyttämisen tieltä.

Luottamuksen lisäämiseksi Elinkeinoelämän keskusliitto voisi Lindströmin mukaan vedota yritysjohtajiin, että he luopuisivat yhteiskuntasopimuksen ajaksi optioistaan. Samoin yrityskohtaisesti olisi syytä käydä luottamusmiesten kanssa arviointikeskustelut yhteiskuntasopimuksen vaikutuksista työllisyyteen ja uusiin investointeihin. Alakohtaisesti tulisi jo nyt hakea niitä toimia, joilla 5 prosentin tuottavuusloikka aikaan saadaan.

– Varmasti alakohtaisesti löytyy muitakin toimia kuin kategorinen työajanpidennys, ministeri muistuttaa.

SUOMEN UUTISET