Kansanedustaja Maria Lohela on huolissaan ihmisoikeuksia räikeästi rikkovien valtioiden tukemisesta. Tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Lohela kysyy, mitä hallitus aikoo tehdä vaikuttaakseen siihen, ettei taliban-hallinnon käytössä olleita rangaistusmenetelmiä palauteta Afganistanin lainsäädäntöön ja millaisia muutoksia se on valmis tekemään Afganistanille myönnetylle kehitysavulle, mikäli kyseiset rangaistusmenetelmät palautetaan.

Afganistanin oikeusministeriö on ehdottanut 26 muutosta maan rikoslainsäädäntöön. Ehdotettuihin muutoksiin sisältyvät monien taliban-hallinnon aikaisten rangaistusten ottaminen uudelleen käyttöön. Esimerkkejä palautettavista rangaistuksista ovat kivittämällä täytäntöön pantava kuolemanrangaistus aviorikoksesta, käsien ja jalkojen amputointi varkaudesta ja ryöstöstä sekä naimattomien avionrikkojien ruoskinta.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch pitää ehdotusta shokeeraavana. Amnesty International on todennut lakiehdotuksen toteutuessaan merkitsevän laillistettua valtiohirmuvaltaa. Järjestö muistuttaa, että kivittäminen ja raajojen amputointi ovat aina kidutusta, kuten on myös Afganistanissa jo käytössä oleva ruoskintarangaistus. Afganistan on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joita se lakimuutokset hyväksyessään räikeästi rikkoisi.

Lohelan mielestä huoli Afganistanista on perusteltua.

– Afganistania uhkaa paluu kivikaudelle. Tämän tulisi herättää länsimaat siihen, kuinka heikoissa kantimissa Afganistanissa tähänkin saakka saavutettu edistys on. Vaarana on, että maan vanhoillisia piirejä pyritään lepyttämään ihmisoikeusvaatimusten häilyttämisellä, jotta talibanin kanssa päästään sopimukseen näennäisen rauhan ylläpitämisestä.

– Kannatan Human Rights Watchin ehdotusta kieltäytyä jatkamasta Afganistanin taliban-politiikkaa pönkittävää tukea, jos maan hallitus toteuttaa suunnitelmansa rikoslain muutoksista, Lohela toteaa.

PS VERKKOTOIMITUS