Perussuomalaisten kansanedustaja Anne Louhelainen toivoo, että hallituksen valmistelemassa uudessa sopimusomaishoitolaissa omaishoitajien jaksamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

– Moni omaishoitaja uupuu työssään helposti huomaamattaan, jopa niin, että voi joutua luopumaan tehtävästään kesken sopimuskauden. Kuntien käytännöt näissä tilanteissa vaihtelevat merkittävästi, Louhelainen muistuttaa.

– Kun laitoshoitoa ajetaan alas ja lisää vastuuta jää omaisille, on tämän lain voimaan saattaminen erityisen merkittävää. Omaishoitajien huoli omasta jaksamisestaan on jokapäiväistä. Jos omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja väsyy tai sairastuu, niin järjestääkö kunta sekä hoitajalle että hoidettavalle hoitopaikan ja vastaako kunta aiheutuneista kuluista?

Omaishoitajilla monta roolia

Omaishoito säästää kuntien menoja miljardeja vuodessa. THL:n mukaan 36 prosenttia tällä hetkellä hoidettavista olisi laitoshoidossa ilman omaishoitajaa. Yhä useampi omaishoitaja on itsekin ikääntynyt.

– Omaishoitotilanteita on kuitenkin hyvin erilaisia. Ei pidä unohtaa vanhempia, jotka hoitavat sairaita tai vammautuneita lapsiaan. Lisäksi on myös nuoria aikuisia, jotka ovat joutuneet ottamaan omaishoitajan roolin ja vastuun omista vanhemmistaan tai sisaruksistaan jo hyvin nuorella iällä ja mahdollisesti opiskelujen ohella, Louhelainen listaa.

– Merkittävä haaste onkin sopivien ja riittävän kattavien tukipalvelujen kehittäminen erilaisten omaishoitajien tarpeisiin.

Louhelainen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen eduskunnassa.

SUOMEN UUTISET