Äänestäjien mielestä kaikkein tärkein kysymys Ruotsin valtiopäivävaaleissa on maahanmuutto. Viidennes äänestäjistä pitää sitä keskeisimpänä asiana. Ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat kansalaisten mielestä parhaiten ruotsidemokraattien hallussa.


Vielä maaliskuussa vaaleihin oltiin menossa Demoskop-tutkimuslaitoksen mielipidetiedustelun mukaan sairaanhoito edellä, mutta huhtikuussa tilanne on muuttunut. Voidaan puhua jopa radikaalista liikahduksesta, sillä maahanmuuton tärkeys kansalaisten asialistalla on noussut viisi prosenttiyksikköä.

Äänestäjien mielestä ruotsidemokraatit ovat pitäneet parhaiten esillä maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä.

– Jos äänestäjät ovat tätä mieltä se tietysti auttaa puoluetta, se on täysin kiistatonta, sanoo Demoskopin toimitusjohtaja Anders Lindholm Expressen-lehden haastattelussa.

Ruostidemokraattien kannatus oli maaliskuussa lähes 18 prosenttia. Kannatus on parhaimmillaan käynyt yli 20 prosentin ja se on pysnyt merkittävästi edellistä valtiopäivävaalitulosta (12,9%) korkeammalla jo yli kaksi vuotta.

Lindholmin mukaan aiheiden tärkeys kansalaisten mielissä heijastaa paljolti niitä teemoja, jotka juuri kysymyshetkellä ovat esillä julkisuudessa ja joista puhutaan turuilla ja toreilla. Hänen mieleensä ei tule juuri nyt mitään erityistä seikkaa, joka olisi nostanut maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tärkeyslistan kärkeen.

– Ehkä kuitenkin sosiaalihallituksen ohjekirja lapsen kanssa avioliitossa eläville ja siitä noussut kohu saattoi vaikuttaa jossain määrin.

Suomen Uutiset kirjoitti maaliskuussa ruotsalaisia raivostuttaneesta oppaasta.

Lindholm ennustaa, että tärkeimmät kysymykset syyskuun vaaleissa ovat nimenomaan maahanmuuttokysymys, sairaanhoito sekä yhteiskunnan turvattomuuteen, lakiin ja järjestykseen liittyvät asiat. Toisaalta yleismaailmalliset asiat kuten vaikkapa kauppasota voivat heilauttaa asioiden tärkeysjärjestystä nopeastikin.

Tärkeimmät kysymykset Ruotsin syyskuun valtiopäivävaaleissa, huhtikuun mittaus (suluissa muutos prosenttiyksikköinä):

Maahanmuutto: 20% (+5)
Sairaanhoito: 19% (-4)
Laki ja järjestys: 12% (-3)
Integraatio: 10% (-3)
Koulunkäynti&lastenhoito: 10% (0)
Ympäristö: 9% (+1)
Ruotsin talous: 7% (+1)
Vanhustenhoito: 5% (0)
Tasa-arvo: 3% (+1)
Työ: 3% (0)
Maanpuolustus: 1% (-1)

Suomen Uutiset