Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan Tullin johdon toiminnassa on esiintynyt sisäistä kitkaa, joka vaikuttaa negatiivisesti Tullin toimintaan ja maineeseen. On esitetty jopa väitteitä valtataistelusta pääjohtajan ja alemman johdon välillä, jollainen ei edusta hyvää hallintotapaa, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä.

Prosessi näyttää erikoiselta

Tulli on tehnyt pääjohtaja Hartikaisen toiminnasta poliisille tutkintapyynnön. Valtiovarainministeriö on Hartikaista kuultuaan 8.2.2016 päivätyssä tiedotteessaan todennut, ettei pääjohtajan pidättämiseen virasta ole aihetta.

– Näin koko prosessi näyttää ulkoapäin erikoiselta, Mäkelä ihmettelee.

– Tämä on vain osa pitkää jatkumoa Tullin sisäisissä ongelmissa. Kiistojen puiminen julkisuudessa vuosien kuluessa on omiaan vahingoittamaan sekä Tullin luottamusta yleisön silmissä, että kuluttamaan yleisemminkin viranomaistoiminnan uskottavuuspääomaa.

Onko johtajalla ministeriön tuki?

Mäkelä kysyy kirjallisessa kysymyksessään, onko Tullin pääjohtajalla toiminnassaan täysi valtionvarainministeriön tuki takanaan ja onko ministeriö perillä Tullin johdon valtataisteluväitteistä.

Mäkelä tiedustelee myös, miten ministeriö varmistaa, että Tullin johtamiskulttuuri on terveellä ja eettisellä pohjalla.

SUOMEN UUTISET