Hanna Mäntylä (ps.), perhepoliittisen välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, hyökkäsi rajusti hallituksen perhepoliittisen ohjelman kimppuun. Hän pohti lapsilisien leikkauslinjan todellista syytä tunteisiin käyvässä puheessaan ja arveli syyn löytyvän eduskuntasalista – edustajien vieraantumisesta.

– Ennen kuin pääsin itse eduskuntaan, muistan usein miettineeni, ovatko päättäjät todella täysin vieraantuneita tavallisten ihmisten arjesta. Oltuani täällä kolme vuotta joudun toteamaan, että aivan liian monet ovat, Mäntylä moitti ja muisteli omaa työtään sosiaalityössä Lapin syrjäseudulla.

– Meitä jokaista kai ohjaa enemmän tai vähemmän jokin ideologinen aate, jonka vuoksi tänne olemme pyrkineet, Mäntylä otaksui.

Näin hädän sosiaalityössä

– Tulin itse eduskuntaan suoraan sosiaalialan työtehtävistä, joiden kautta näin hädän, jota ihmiset ja perheet arjessaan kohtasivat. Näin, kuinka työttömyys vaikutti perheisiin ja kuinka epätoivo oli joka päivä läsnä. Näin, kuinka perheenisät ja -äidit tulivat äyrtyneinä hakemaan apua sosiaalitoimesta viimeisenä oljenkortenaan. Näin, kuinka pienikin apu, maksusitouumus kauppaan, jolla sai haettua perheelle ruokaa, helpotti – mutta vain hetkeksi – ja kuinka perheen sähkölaskun maksu toi huojennuksen siitä, että sähköjä ei katkaista, Mäntylä muisteli.

Inhimillisyys muistettava

Vaikeina aikoina joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, Mäntylä myönsi.

– Inhimillisyys tulee kuitenkin muistaa ja ihmisarvo jokaisella säilyttää. Se, että köyhät ajetaan leipäjonoihin ja tulemaan hattu kourassa sosiaalitoimeen ei ole inhimillistä politiikkaa, Mäntylä suomi.

Hän painotti, että vain päätöksillä ja teoilla on todellisuudessa merkitystä.

– Te hallituksessa olette onnistuneet tämän unohtamaan. Teot ratkaisevat ja teidän tekonne ei ole luonut kestävää, inhimillistä, ihmisarvoa kunnioittavaa perhepolitiikkaa. Päinvastoin.

Hurstin haastattelu: jonossa itkettiin

Hän kertoi Heikki Hurstin haastattelusta, jossa Hursti kertoi monen ensimmäistä kertaa leipäjonoon tulevan itkevän.

– Tässä tilanteessa monissa suomalaisissa perheissä ollaan nöyryytettyinä ja rikki revittyinä. Ja silti rakkaus lapseen menee kaiken edelle, vanhempi vaikka nöyrtyy ja itkee leipäjonossa saadakseen lapsensa ruokitttua. Sanonta ”köyhät kyykkyyn” on todella realisoitunut tämän hallituskauden aikana, Mäntylä jatkoi.

Leikkaukset syövät luottamusta yhteiskuntaan

Lapsilisien kaltaiset lyhytnäköiset, epäinhimilliset päätökset murtavat hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteita. Hallitus tekee päätöksiään vailla kokonaiskuvaa ja ilman arviota niiden vaikutuksista lapsiin.

– Eräs merkittävä tekijä suomalaisten veronmaksuhalukkuudelle on tunne oikeudenmukaisuudesta. Hallituksen politiikka syö tätä tunnetta. Hyvä hallitus, teidän toimienne takia perheet elävät nyt synkkiä aikoja. Luottamus yhteiskuntaan ja sen perusrakenteisiin horjuu yhä useammalla, Mäntylä manasi.

Mäntylä teki lopuksi hallitukselle epäluottamusehdotuksen seuraavin sanoin:

– Eduskunta katsoo, että hallituksen pirstaleinen perhepolitiikka ei ole onnistunut parantamaan perheiden hyvinvointia. Toistuva lapsilisien leikkaaminen on omiaan heikentämään erityisesti pienipalkkaisten lapsiperheiden asemaa. Kotihoidon tuen puolittaminen vanhempien kesken puolestaan hankaloittaa perheen ja työn yhdistämistä sekä lisää valtion ja kuntien velkaantumista. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset heikentävät kuntien mahdollisuuksia tarjota lapsiperheille laadukkaita palveluita. Edellä esitetyin perustein eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Veli-Pekka Leskelä