Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä on jättänyt liikenneministeri Merja Kyllöselle kirjallisen kysymyksen teiden kunnossapidosta ja liikenneturvallisuudesta Lapissa.

– Kysyin ministeriltä viimeksi joulukuussa budjetin palautekeskustelussa asiasta. Ministeri totesi Lapin teiden olevan väestömäärään nähden lähes Suomen parhaimmassa kunnossa pääväyläverkoston osalta. Tähän näkemykseen on päivittäin Lapissa ajavien vaikea yhtyä. Paikoitellen Lapissa ajetaan sananmukaisesti henkensä kaupalla, Mäntylä sanoo.

Lapissa on tapahtunut alkuvuodesta 2014 useampia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat synnyttäneet huolen tiestön kunnossapidosta. Onnettomuuksien taustalla on aina useampia tekijöitä.

– Väistämättä teiden huono kunto ja kunnossapito vaikuttavat onnettomuuksiin. Määrärahat teiden kunnossapitoon ovat todella niukat. Ongelmia on noussut esiin tietojeni mukaan myös teiden kunnossapidon kilpailutuksessa. Siinä ainoana kriteerinä taidetaan pidetään hintaa, Mäntylä huomauttaa.

– Haluan ministeri Kyllöseltä vastauksia siihen, mihin toimiin aiotaan ryhtyä, jotta teiden kuntoa Lapissa saadaan parannettua, samoin siihen, millä perusteilla teiden kunnossapitourakoinnit valitaan? Näin ei voi enää jatkua. Lapissa liikenteen osalta huonoja uutisia on kantautunut myös VR:ltä, joka ilmoitti tänään, että matka-ajat Lappiin kasvavat huomattavasti keväällä. Kemijärvelle matka pitenee jopa puolitoista tuntia. Kyllä Lapin liikenneverkosto pitää ottaa nyt vakavasti kokonaisvaltaiseen arviointiin.

PS VERKKOTOIMITUS