Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä jättää ministerille kirjallisen kysymyksen edustuskulujen verovähennysoikeuden leikkaamisesta.

– Olen viime viikkoina keskustellut todella monen lappilaisen kanssa tästä asiasta, ja tilanne on sietämätön. Edustuskulupäätöksen vaikutukset Lapin talouteen ja työllisyyteen ovat valtavat. Pellervon taloustutkimushan on arvioinut, että pelkästään lapista katoaa 340 henkilötyövuotta. Työllisyyden laskun myötä, julkisen talouden menojen lisääntyessä, tulot vähenevät 6,7 miljoonaa euroa.  Päätös on matkailulle kova isku Lapissa. Matkailun kehittämisen suhteen on tehty valtavasti töitä, ja tämä on kuin märkä rätti vasten kasvoja, Mäntylä sanoo.

– Edustuskuluihin liittyviä epäkohtia on varmasti tiedossa niin hallituksella kuin yrityksilläkin, mutta näihin on mahdollista puuttua myös muilla tavoin. Verovähennysoikeuden merkitys valtion talouden kannalta on lopulta vähäinen, ja monin paikoin jopa miinusmerkkinen. Jos tässä on hallituksen talouden elvytys, niin tervetuloa Lappiin kuulemaan, millaiset vaikutukset sillä on.

Mäntylän mukaan julkinen paine pyörtää päätös on nyt kova ja hän toivookin hallituksen kuuntelevan kansaa.

– Ministerille tekemässäni kysymyksessä vaadin vastauksia siihen, miten hallitus on huomioinut erityisesti Lapin tilanteen edustuskulujen verovähennysoikeuden leikkausta suunnitellessaan ja miten hallitus aikoo paikata sen taloudellisen vajeen, joka päätöksellä syntyy pelkästään Lappiin, Mäntylä painottaa.

– Niin ikään haluan tietää, millaisiin lukemiin hallitus uskoo työttömyyden nousevan Lapissa verovähennysoikeuden leikkauksen jälkeen ja onko hallitus harkinnut mitään muita keinoja, joilla voitaisiin puuttua väärinkäytöksiin edustuskulujen verovähennysoikeuden osalta.

PS VERKKOTOIMITUS