Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila (ps.) kannattaa selvitysmies Lauri Tarastin ajatusta siitä, että oma raha eli verotusoikeus antaa maakunnille aitoa itsehallintoa. Tarasti mietti näin esitellessään ehdotustaan maakuntahallinnon uudistamiseksi, vaikkei mallissa maakuntien rahoituksesta puhuttukaan.

– Kannatan maakuntien omaa vastuuta ja järjestämisvaltaa, jos alueet saavat oikeat välineet. Rahoitusmallin täytyy olla sellainen, että se antaa riittävästi valtaa: se on oikeaa itsehallintoa, Mattila sanoo.

Työllisyydestä hyvä sopia keskenään

Mattila suhtautuu myös myönteisesti Tarastin esitykseen, että työllisyyden hoito annettaisiin maakuntien järjestämisvastuulle. Tarastin mallissa kunnat voivat päättää keskenään, hoitavatko ne työllisyysasiat yhdessä vai hoitaako ne seudun vahvin kunta – vai annetaanko ne yksityisen yrityksen tai yhteisön hoidettavaksi.

– Hyvä, että kunnat voivat sopia nämä asiat keskenään. Kunta voi tekemänsä tehtävät voimavarojensa mukaan siten miten kukin kunta pystyy. Jos myös elinvoiman kehittäminen jää maakunnille, pitää olla voimavaroja ja kykyä päättää, Mattila korostaa.

Valtakunnallinen virasto mietityttää

Mattila miettisi kuitenkin vielä Tarastin esitystä, jonka mukaan jäljellä olevat valtion tehtävät jaettaisiin aluehallintovirastoille niin, että alueet toimisivat myös valtakunnallisesti ja yksi alue ohjaisi koko maan tehtävänjakoa.

Esityksen mukaan tehtävät jaettaisiin aluehallintovirastoille, jotka hoitaisivat sekä alueellisia että valtakunnallisia tehtäviä. Kukin alue voisi erikoistua johonkin asiaan, jota muun alueen ei tarvitsisi hoitaa. Yksi alue nimitettäisiin pääaluehallintoviranomaiseksi. Se ohjaisi valtakunnallisesti muita alueita.

Tarasti perusteli asiaa sillä, etteivät voimavarat ja taidot riitä kaikkien tehtävien hoitamiseen joka paikassa.

– Miettisin tätä kuitenkin, kun avit ovat olleet alueellisia organisaatioita. Makustellaan vielä tätä varovasti, Mattila toteaa.

Väkeä voi vähentääkin

Mattila suhtautuu myönteisesti alue- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) ajatukseen, että maakuntauudistus voisi vähentää myös hallinnon henkilöstöä.

– Jos päällekkäisyyksiä voi vähentää, sitä täytyy hyödyntää eläköitymisten ja vastaavien kautta. Hallintoa ei voi enää lisätäkään. Tarastilla oli hyvä kolmen y:n malli: yhdenmukaisuus, ymmärrettävyys ja yksinkertaisuus, Mattila arvioi.

Veli-Pekka Leskelä