Teollisuuden syöksy jatkuu. Konepajayhtiö Metso suunnittelee suuria vähennyksiä toimintoihinsa Suomessa. Vähennystarpeeksi tiedetään nyt jo noin 50 henkilöä, mutta Tampereella neuvotellaan ratkaisuista, jotka voivat johtaa koko valimon ja koneistamon sulkemiseen.

Tampereen valimoa ja koneistusta koskeviin yt-neuvotteluihin kuuluu peräti 240 työntekijää. Metso kertoi asiasta tiedotteessaan maanantaina.

Tampereella ja Kajaanissa vähenee

Automaatio- ja kaivos- ja maarakennusliiketoimintoja sekä yhtiön konsernihallintoa koskevat yt-neuvottelut saattavat johtaa yhteensä noin 50 työpaikan vähentämiseen Suomessa vuoden 2013 loppuun mennessä.

Metson mukaan pysyvät rakenteelliset muutokset massa- ja paperiteollisuudessa ovat vähentäneet Metson prosessiautomaatiojärjestelmien kysyntää. Tämä johtaa automaatioliiketoiminnan tehostamiseen, mikä vähentää työvoiman tarvetta noin 40 työpaikan verran.

Neuvottelut koskevat liiketoimintalinjan Operations ja R&D- toimintojen henkilöstöä pääasiassa Tampereella ja Kajaanissa. Konsernihallinnosta vähennetään noin 10 työpaikkaa.

Suljetaanko tai myydäänkö?

Suurenpi yt-neuvottelu koskee kaivos- ja maarakennusliiketoiminnan Tampereen valimotoimintojen henkilöstöä. Neuvotteluilla pyritään sopeuttamaan valimon toiminta toimintaympäristön muutoksiin ja odotettavissa olevaan kysyntään.

Vaihtoehtoina tutkitaan lomautuksia, toimintojen pysyvää vähentämistä ja tuotannon siirtämistä muihin yksiköihin ja sen myötä koko Tampereen valimon lopettamista tai toimintojen myymistä kokonaan tai osittain. Neuvottelut koskevat myös koneistusta, jonka toiminta riippuu valimosta.

Neuvottelut koskevat yhteensä noin 240 henkilöä, ja ne koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Päätökset pannaan toimeen pääosin vuoden 2014 aikana.

PS VERKKOTOIMITUS