Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko lisäisi valiokuntatyöskentelyn avoimuutta ja julkisuutta kansalaisaloitteiden käsittelyssä. Tämä olisi merkittävä päänavaus, sillä nykyään on valiokuntatyöskentely vielä salaista.

Yksityiskohdista ei voi kertoa

Käytännössä valiokuntatyöskentelyn salaisuus näkyy niin, että kansanedustajat voivat kertoa hyvin vähän ja suurpiirteisesti niistä asioista, joiden käsittely on valiokunnissa kesken. Yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi keskusteluista ei saisi antaa.

Niikko antaisi myös kansalaisille mahdollisuuden seurata eduskunnan kansalaisinfossa järjestettäviä tilaisuuksia esimerkiksi internetin välityksellä. Näitä tilaisuuksia järjestetään eduskunnan uudessa lisärakennuksessa eli Pikkuparlamentissa.

Mallia Euroopasta

Niikko ottaa avoimuuteen mallia Euroopasta. Suomen tapa käsitellä asioita suljettujen ovien takana poikkeaa useimmista muista Euroopan maista.

– Useimmissa Euroopan maissa valiokunta- tai komiteatyöskentely on joko kokonaan tai suureksi osaksi avointa. Esimerkiksi Irlannin, Iso-Britannian, Venäjän ja Kroatian kaikki komiteat ovat julkisia. Unkarissa, Portugalissa, Romaniassa, Hollannissa, Tsekeissä ja Serbiassa komiteat ovat avoimia, mutta niillä on oikeus päättää pitää tietty istunto suljettuna. Ranskassa komitea voi päättää avata istunnon yleisölle, samoin naapurimaassamme Virossa. Israelissa ja Italiassa komiteoiden pöytäkirjat julkistetaan, ja yleisöllä on mahdollisuus seurata asioiden käsittelyä audiovisuaalisesti, Niikko perustelee aloitettaan.

Vuonna 1990 säädettiin julkisuussäädösten lievennys liitteeksi perustuslakiin. Säännöksessä todettiin, että valiokunta voi määrätä kokouksensa julkiseksi siltä osin, kuin se hankkii tietoja asian käsittelyä varten. Tuota mahdollisuutta ei kuitenkaan ole juuri käytetty.

– Kansalaisaloitteen käyttöönotto sekä kansalaisinfo avoimena poliittisena keskusteluareenana avaavat kuitenkin mahdollisuuden pohtia uudelleen valtiopäivätyöskentelyn avoimuutta, Niikko toteaa.

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsittelee Niikon esitystä tänään torstaina.

ps verkkotoimitus

Tagit