Perussuomalaiset on ihmisen puolella, kansallismielinen ja kristillissosiaalinen puolue.  Liittyessämme puolueeseen, lähtökohtana on sitoutuminen puolueeseen. Kaikki jäsenet ovat toki tervetulleita joukkoomme, mutta heidän arvomaailmansa – silloin kun se on ristiriidassa puolueen arvomaailman kanssa – ei voi olla määrittelemässä jo olemassa olevia, kirjattuja arvoja, saati puolueen linjaa. Eräs niistä on se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmassa todetaan, että Perussuomalaiset eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon, eikä oikeutta adoptioon samaa sukupuolta oleville pareille.

Puhuttaessa ”tasa-arvoisesta avioliittolaista” termiä tasa-arvo ei pelkästään ymmärretä väärin, vaan sitä myös käytetään väärin, provosoimaan lain vastustajia. Samaa sukupuolta olevien avioliitosta on tehty ihmisoikeuskysymys. Ihmisoikeudet toteutuvat Suomessa erinomaisesti. On perusteetonta väittää, että avioliiton suhteen jonkun ihmisoikeudet eivät toteutuisi maassamme. Lainsäädäntö ei voi perustua kenenkään tunteisiin, vaikka tunteena olisi rakkaus.

Yhden ihmisryhmän lisäoikeudet veisivät niitä toisaalta. Lapset eivät voi äänestää siitä millaisessa perheessä he adoptiotilanteessa asuvat. Avioliittolain muutos mahdollistaisi homo -ja transsukupuolisille pareille oikeuden lasten adoptioon. Lasten kannalta ei olisi oikein saattaa heitä elämään erityisryhmien perheessä, jos ja kun valtio voi suoda heille isän ja äidin muodostaman perheen. YK:n Lastenoikeuksien sopimus on vieläkin voimassa, eikä sen ylitse tule kävellä.

Emme saa antaa vihreiden arvojen vallata ajatusmaailmaamme tai lainsäädäntöämme. Perussuomalaisina luottamushenkilöinä meidän tulee vaalia sitä arvopohjaa, jota puolueemme edustaa. Eduskuntavaalien alla kansanedustajaehdokas allekirjoituksellaan sitoutui Perussuomalaisten puolueen vaaliohjelmaan. Omaksi vahingokseni itsekin pidin kiinni lupauksestani ja jätin esimerkiksi turkistarhauksen kansalaislakialoitteessa äänestämättä oman mielipiteeni mukaisesti. Siksi minun olisi vaikea ymmärtää sitä, jos osa Perussuomalaisista kansanedustajista ei noudattaisi tulevassa tasa-arvoisessa lakialoitteen käsittelyssä puolueen linjaa Miksi näin? Siksi, koska Perussuomaalaiset ovat vaa’ankieliasemassa, muuttuuko avioliittolaki vai ei. Vastuumme on suuri, olkaamme johdonmukaisia.

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 12/21013 -lehdessä.

Mika Niikko, kansanedustaja