Sisäministeri Päivi Räsäsen tekemä periaatepäätös sijoittaa Hämeenlinnan uuteen poliisitaloon, Miekkalinnaan, poliisihallinnon ulkopuolisia toimijoita on jatkumaa ministerin tekemille huonoille ja loppujen lopuksi kalliiksi tuleville ratkaisuille.

Vuoden alusta Miekkalinnaan siirtyvät Salpausselän syyttäjäviraston Hämeenlinnan palvelukeskus ja Erillisverkot Oy. Poliisin omana toimintana hoidettava automaattinen liikennevalvontakeskus jää Malmille, koska siellä on alemmat tilavuokrakustannukset.

Ministeri perustelee päätöstään siis säästösyillä ja mm. sillä, että toiminnot tukisivat toisiaan. Perusteet ovat täysin kestämättömät. Tulevien vuokralaisten sijainnilla ei ole käytännössä merkitystä poliisityöhön nähden. Tukevathan armeija ja poliisi toisiaan, mutta ei näiden toimintoja silti ole järkevää ajaa saman katon alle.

Ministerin päätös edellyttää remonttia vasta valmistuneessa talossa, eikä kukaan vielä osaa arvioida muutostöiden kustannuksia. Selvää on vain, että pelkästään poliisikäyttöön suunnitellun talon turvajärjestelyiden ja asiakastilojen muuttaminen myös uusia vuokralaisia palveleviksi, tulee aiheuttamaan poliisille lisäkustannuksia kohonneina vuokramenoina. Poliisihallinnon kustannusrakenteesta johtuen, nämäkin menot ovat pois toimintamäärärahoista.

Kiinteistökuluissa todellinen säästö olisi hankittavissa muutakin kautta, koska kiinteistöt ovat valtionyhtiö Senaattikiinteistöjen omistuksessa. Olen useassa yhteydessä vaatinut, että myös Senaattikiinteistöt tulee määrätä osallistumaan näihin lamatalkoisiin.

Muuten poliisi säästetään hengiltä.

ISMO SOUKOLA