Vasemmistoliiton äänenkannattaja Kansan Uutiset julkaisi 20.5. Ari Ojapellon blogin koskien maahanmuuttajien kotouttamisen haasteista. Blogissaan Maahanmuuttajien kotouttaminen ei ole ongelmatonta Ojapelto on kerännyt melkoisen määrän graafisia esityksiä ja hän on paneutunut aiheeseensa toden teolla. Vasemmistoliitto on puolestaan esittänyt hyvin niukalti kritiikkiä maahanmuuttoa kohtaan.

Ojapelto toteaa, että vielä kahdenkymmenen Suomessa asutun vuoden jälkeen maahanmuuttajan tulot jäävät 60 prosenttia kantasuomalaisen tuloista. Syitä tähän on monia. Ojapelto kirjoittaa, että suomen kieltä taitamaton joutuu ensi töikseen jonottamaan kielikurssia vuoden tai kaksi. Vasta tämän jälkeen hänen ammatillista osaamistaan aletaan kartoittaa.

Työllistyminen takkuaa usein siihen, että maahanmuuttajalla on heikompi koulutustaso verrattuna suomalaisnuoreen. Se ei lupaa parasta mahdollista työllistymisennustetta.

On erilaisia maahanmuuttajia

Maahanmuuttajia on monenlaisia. Tietoliikennetekniikan huippuinsinöörit luovivat nopeammin kohti työtä. Peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutuspaikkaa tai työpaikkaa olevista nuorista joka neljäs on ulkomailta. Määrä on korkea, koska maahanmuuttajien edustus koko väestöstä on tätä pienempi.

Peruskoulun keskeyttäneiden maahanmuuttajien lukumäärää ei tiedetä. Työministeriössä puhutaankin vain arvauksista. Peruskoulun keskeyttäneitä voi olla kahdesta kymmeneen tuhanteen.

Muualta kuin lähialueilta tai OECD-maista alle puolet 23-vuotiaista on saanut peruskoulun jälkeen edes keskiasteen opinnot täyteen.

Pääkaupunkiseudulla paljon vieraskielisiä

Maahanmuuttajat kärsivät työttömyydestä pääkaupunkiseudulla. Toisaalta Helsingin seudulla vieraskielisiä asuu noin 11,5 prosenttia. Koko Suomen vieraskielisten osuus väestöstä on hieman alle neljä prosenttia. Pakkaantuminen pääkaupunkiseudulle luo paitsi kilpailua työpaikoista myös asunnoista on pulaa.

Asuminen luo sellaisia piilokustannuksia, joita ei voida tarkastaa suoraan maahanmuuttoon tarkoitetuista budjettivaroista. Pääkaupunkiseudulla asunnot ovat muuta Suomea kalliimpia, joten vieraskielisten asumistuet nousevat merkittäväksi kuluksi. Maahanmuutto saattaa maksaa suomalaisille jopa miljardi euroa vuodessa.

Maahanmuuttajat putoavat työmarkkinoilta usein kielitaitovaatimusten vuoksi. Koulutustasokin on keskimäärin suomalaisia heikompaa. Korkeakoulututkinto on 16 prosentilla tulijoista. Yli puolet ovat vailla keskiasteen koulutusta.