Viidenkymmenen miljoonan muslimin organisaatiota Indonesiassa johtava pääsihteeri Yahya Cholil Staquf ryöpyttää Frankfurter Allgemeine Zeitungin ja Time-lehden haastattelussa radikaalille islamille antautuneita läntisiä poliitikkoja. Staqufin mielestä islamin kritiikkiä ei pidä kutsua islamofobiaksi – hän on samoilla kriteereillä itsekin islamofobi.

Indonesian merkittävimpiin uskonnollisiin vaikuttajiin kuuluva Yahya Cholil Staquf johtaa noin 50 miljoonan maltillisen muslimin organisaatiota. Islamin traditionaalista tulkintaa hän kritisoi tavalla, joka voisi Euroopassa johtaa islamofobia-leimakirveen käyttöön tai vihapuhekäräjille.

– Läntisten poliitikkojen tulisi lakata teeskentelemästä, että ääriajattelulla ja terrorismilla ei ole mitään tekemistä islamin kanssa. On selkeä yhteys fundamentalismin, terrorismin ja puhdasoppisen islamin perustavien olettamusten välillä. Niin kauan kuin meiltä puuttuu konsensus tästä asiasta, emme voi voittaa fundamentalistista väkivaltaa islamin sisällä.

Perinteisen islamin perusolettamuksista ongelmallisia ovat Staqufin mukaan ainakin muslimien ja ei-muslimien välinen suhde, muslimien suhde valtioon ja muslimien suhde vallitseviin lakijärjestelmiin siellä, missä he elävät.

– Klassisessa traditiossa muslimien ja ei-muslimien suhteen oletetaan perustuvan erotteluun ja vihanpitoon.

Islamilaisessa perinteessä valtio on yksi, universaali toimija, joka yhdistää kaikki muslimit yhden johtajan hallintaan ei-muslimimaailmaa vastaan, Staqufi selittää.

Tällainen valtiofilosofia on ilmennyt esimerkiksi Isisin pyrkimyksessä ylläpitää kalifaattia Syyrian ja Irakin alueella. Staqufi on aivan eri mieltä kuin ne läntiset kommentaattorit, jotka väittävät Isisin pyrkimyksiä kalifaatin perustamiseksi epäislamilaisina.

– Isisin pyrkimys globaaliin kalifaattiin on selkeästi ortodoksisen islamilaisen tradition piirissä.

Indonesiassa on perinteisesti ollut vallalla maltillinen islamintulkinta, joka on ristiriidassa islamin pyhien kirjoituksien kanssa. Maltilinen kehitys kohti maallisempaa yhteiskuntaa näytti 1970-luvulle asti toteutuvan myös muualla maailmassa.

Viime aikoina puhdasoppinen islam on kuitenkin saanut jalansijaa niin Indonesiassa, Lähi-idässä kuin muslimien diasporissa länsimaissa.

Siitä Staqufi syyttää ennen kaikkea Saudi-Arabiaa, mutta myös läntisiä johtajia.

– Viimeisten 50 vuoden aikana Saudi-Arabia ja muut Persianlahden maat ovat käyttäneet massiivisesti resursseja levittääkseen heidän ultrakonservatiivista versiotaan islamista kaikkialle maailmaan. Kun tämän on annettu tapahtua vuosikymmeniä, on lännen viimein painostettava saudeja voimakkaasti lopettamaan tällaisen käyttäytymisen, Staqufi sanoo.

Suomen Uutiset