Kansanedustaja Anne Louhelainen (ps.) on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien koulunkäyntiavustajien roolia koulujen työrauhan turvaamisessa. Hallitus valmistelee parhaillaan lakiuudistusta, jossa muun muassa opettajien ja rehtorien kurinpitomenetelmiä tarkennetaan. Koulunkäyntiavustajia nämä samat oikeudet eivät kuitenkaan koske.

Suomen kouluissa työskentelee useita koulunkäyntiavustajia, jotka kokevat uhkaavia ja työrauhaa loukkaavia tilanteita siinä missä opettajat ja rehtoritkin. Myös JHL on tuoreeltaan ottanut kantaa asiaan ja sen mukaan lakimuutoksessa tulisi ottaa huomioon myös koulunkäyntiavustajien sekä muun kouluhenkilökunnan työrauhan säilyminen ja heidän rooli sen turvaamisessa.

– Ongelmia voi aiheutua esimerkiksi tilanteessa, jossa opettaja joutuu keskeyttämään opetuksen ja kuljettamaan häiritsevän oppilaan luokasta vaikka samassa tilassa toimisi myös avustaja.  Joskus koulunkäyntiavustajat työskentelevät oppilaiden kanssa myös eriytetyssä tilassa. Myös heille pitäisi kirjata lakiin tarpeelliset oikeudet kurinpitotoimenpiteisiin, Louhelainen toteaa.

Kirjallisessa kysymyksessä Louhelainen tiedustelee ministeriltä aikooko hallitus määritellä koulunkäyntiavustajien ja muun kouluhenkilökunnan roolin työrauhan turvaamisessa ja aikooko se laajentaa opettajia ja rehtoreita koskevat kurinpito-oikeudet myös koulunkäyntiavustajiin.

PS VERKKOTOIMITUS