Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko jätti tänään kirjallisen kysymyksen kolmannen sektorin toimintaedellytyksistä ruoka-aputyössä. Suomessa on käyty keskustelua mm. Ranskan mallista, jossa uusi laki velvoittaa lahjoittamaan ruokahävikin hyötykäyttöön.

– On todella tarpeen, että ruokahävikki saadaan täysimääräisesti hyötykäyttöön. Samalla kannattaa kiinnittää huomiota koko ruoka-apuketjuun. Järjestöt ja seurakunnat tekevät väsymättä ruoka-aputyötä, jonka toimivuuden turvaaminen on tärkeää, Niikko sanoo.

– Lahjoitusvaatimus on yrityksille kohtuuton ja osittain hyödytön, jos hyväntekeväisyysjärjestöillä ei ole toimivaa menetelmää hävikin välittämiseksi jakopisteisiin. Kolmannella sektorilla on osaaminen ja motivaatio hoitaa välitys kaikkein kustannustehokkaimmin. Sitä valtiovallan kannattaa tukea.

Järjestöille tukea

Niikko pitää kustannustehokkaimpana tapana tukea ruoka-aputyötä olemassa olevissa rakenteissa: järjestöissä, joissa suuri osa työstä tehdään vapaaehtoisesti.

– Kotikaupungissani Vantaalla kaupunki on alkanut ottaa osaa ruokajakoketjuun. Kun julkinen valta alkaa hoitaa tällaisia tehtäviä, on aina vaarana se, että kolmas sektori näkee itsensä tarpeettomaksi. Silloin kustannukset karkaavat.

– Kuulostaa hyvältä ajatukselta, että kunnat osallistuvat käytännön työhön ruoka-aputehtävissä tarkoituksena auttaa järjestöjä. On kuitenkin varmistettava, ettei kunta ala kilpailemaan ruoka-apua jakavien toimijoiden kanssa samoista ruokalähteistä. Parhaalla tavalla yhteiskunta tukee ruoka-aputyötä, kun se turvaa omaehtoisen toiminnan resursseja, eikä niinkään osallistu itse operatiiviseen työhön. Päättäjien tulisi siirtyä juhlapuheista tekoihin jakamalla varoja näille toimijoille, Niikko painottaa.

SUOMEN UUTISET

Tagit