Sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustava perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko kertoo blogissaan saaneensa kansalaisilta palautetta, jossa kummastellaan yhden vähemmistöryhmän saamaa suhteettoman suurta huomiota.

”Jospa kansanedustajat ja media ymmärtäisivät samalla intohimolla taistella esimerkiksi vanhusten hyvinvoinnin puolesta”

– Palautteissa kritisoidaan sitä, että tämä hallituskausi on mennyt yhden vähemmistöryhmän perässä pian jo neljä vuotta. Jospa kansanedustajat ja media ymmärtäisivät samalla intohimolla taistella esimerkiksi vanhusten hyvinvoinnin puolesta, eivätkä käyttäisi voimavaroja asiaan josta kansa vain jakautuu, Niikko kertoo.

Hän näkee myös ongelmia lasten oikeuksien toteutumisessa, mikäli eduskunta äänestäisi avioliittolain hyväksymisen puolesta perjantaina.

– Muutokset avioliittolakiin estäisivät lasta tapaamasta toista biologista vanhempaansa. Homo- ja transparien adopio polkisi lasten oikeuksia, vääristäisi lasten yhdenvertaisuutta ja olisi lasten kannalta epäreilu.

Niikko muistuttaa myös, että vertailumaiden lakimuutoksista ei ole vielä kulunut paljoakaan aikaa, eikä muutosten vaikutuksista lapsiin ole juuri näyttöä.

– Vaikutusarviointi tulee tehdä ja pohtia adoptiota oikean tiedon valossa.Mielestäni on vastuutonta tehdä näin laaja ja sokea yhteiskunnallinen koe ilman pitemmän aikajakson tarkastelua. Kysymys on lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuudesta, eikä muutoksiin tulisi ryhtyä ilman perusteellista vaikutusten arviointia, Niikko painottaa.

Hän ihmettelee myös sitä, miksi jotkut kansanedustajat eivät jo työnsä puolesta pitäydy tosiasioissa ja perustele kantaansa lakikirjalla vaan käyttävät mielikuvia.

– Osa lainsäätäjistä väittää nykyisen avioliittolain olevan syrjivä ja epätasa-arvoinen, vaikka perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta, puhumattakaan ihmisoikeustuomioistuin todistaa päinvastaista.

– Lisäksi kansanedustajat hyvin tietävät, että Suomi on sitoutunut YK:n lasten oikeuksien sopimukseen, jonka mukaan lapsella on oikeus säilyttää sukulaissuhteensa ja pitää yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tältä osin nykyiset perustelut avioliittolain muuttamiseksi on niiden kansalaisten pettämistä, jotka eivät lakia tunne, Niikko summaa.

PS VERKKOTOIMITUS