Yleisestä asevelvollisuudesta kannattaa pitää kiinni, kun haluamme puolustaa koko maata. Se on ainoa realistinen tapa tuottaa riittävän suuret sodan ajan joukot. Alueellinen puolustusjärjestelmä, johon koko maan puolustus nojaa, edellyttää kohtuullisen suuria joukkoja. Puolustusvoimauudistuksen myötä määrittyvä uusi sodan ajan joukkojen koko, 230 000 taistelijaa, on ehdoton minimi. Materiaalilla tai teknologialla kilpailtaessa ei Suomen kokoinen maa pärjää – ei yksin, ei liittoutuneena.

Sotilaalliset uhkakuvamme eivät ole vanhentuneet. Edelleen sotia käydään myös mies miestä vastaan, jos kohta sodankäynnin teknistyminen erityisesti ilma- ja merivoimissa onkin muuttanut taistelukenttää kokonaisuutena.

Uusia uhkia on muodostunut, esimerkiksi kybersodankäynti. Kyberhypetykseen ei kuitenkaan pidä langeta. Uudet uhat eivät tee muita sotilaallisen voimankäytön menetelmiä vanhanaikaisiksi. Tietoyhteiskuntaa vastaan voidaan hyökätä myös perinteisillä menetelmillä. Myös tulevaisuudessa voiman käyttö valtiota vastaan on monien keinojen yhdistelmä. Kyber on keino muiden joukossa.

PS VERKKOTOIMITUS