Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö painotti valtakunnallisessa itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuudessa maanpuolustustahdon merkitystä ja kehotti välttämään menneisyyden virheitä. Helsingin Tähtitorninmäellä aamulla puhuneen Niinistön puhe kuului seuraavasti:

”Talvisodan ihmeen mahdollisti yhteen hiileen puhaltaminen ja joukkojemme ylivertainen henkinen suorituskyky. Sen sijaan materiaalista valmiutta oli ennen sotaa laiminlyöty tavalla, joka maksettiin suomalaisella verellä.

Menneisyyden virheitä ei saa toistaa. Korkea maanpuolustustahto ja hyvä koulutus eivät yksin riitä, myös materiaalia pitää olla.

Riittävästi varustetut puolustusvoimat luovat alueellista vakautta. Tällöin vältytään spekulaatioilta siitä, mikä on Suomen kyky ja halu puolustaa koko aluettaan kriisitilanteessa. Maamme geopoliittinen asema sotilasliiton rajalla ja suurvallan naapurina on otettava huomioon, kun tehdään johtopäätöksiä puolustusvoimien kehittämisestä.

Suomen puolustusvoimat on viime vuosina käynyt läpi mittavan rakennemuutoksen. Samalla puolustusbudjetista on leikattu peräti kymmenys pois. Muutosta on jouduttu rahoittamaan tinkimällä puolustusmateriaalihankinnoista. Nykyiset määrärahat, noin 500 miljoonaa euroa vuodessa, eivät yksinkertaisesti riitä.

Puutelista on pitkä: johtamis- ja viestijärjestelmät, ilmatorjuntajärjestelmät, panssarintorjunta-aseet, raskaat ampumatarvikkeet jne. Jalkaväkimiinoista luopuminen on uudessa tilanteessa osoittautunut ennakoituakin lyhytnäköisemmäksi ratkaisuksi. Miinojen tuhoamisesta aiheutuva suorituskykyvaje ei kompensoidu millään korvaavilla järjestelmillä.

Presidentti Kekkonen kysyi aikanaan: onko maallamme malttia vaurastua. Kysymys nykypäättäjille kuuluu, onko maallamme halua ylläpitää uskottavaa puolustusta. Vastaus näyttää olevan myönteinen. Viittaan kansanedustaja Ilkka Kanervan johtamaan parlamentaariseen selvitysryhmään, joka sai työnsä valmiiksi pari kuukautta sitten.

Kahdeksasta eduskuntapuolueesta seitsemän oli sitä mieltä, että puolustusvoimien määrärahoja tulee nostaa maltillisesti. Kanervan työryhmän esittämällä korotuksella päästään akuutin kriisivaiheen yli. Koko maan puolustaminen turvataan tulevan vuosikymmenen alkuun saakka.

Jotkut tahot ovat kyseenalaistaneet sen, että puolustusbudjettia korotettaisiin näin vaikeassa taloustilanteessa. Näille tahoille voi todeta, että valtion sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden takaaminen on minkä tahansa kansallisvaltion keskeinen tehtävä.

Kyse ei ole hallinnonalojen välisestä nollasummapelistä, vaan sellaisten puitteiden takaamisesta, joiden avulla suomalainen hyvinvointivaltio säilyy elinkelpoisena myös jatkossa.

tahtitorninmaki27556370

Suomen 97. itsenäisyyspäivän vietto alkoi kello yhdeksältä valtakunnallisella lipunnostolla Tähtitorninmäellä Helsingissä 6. joulukuuta 2014. Trond H. Trosdahl, Lehtikuva.