Huumeidenkäyttö on lisääntynyt. Nuorten kohdalla huumeet ovat jo alkoholia suurempi ongelma. Rajavalvonta on heikkoa, ja huumeiden saatavuus on valitettavasti helppoa. Näin toteaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso SuomiAreenan huumekuolemia käsittelevässä paneelissa tiistaina. Onnettomuustutkintakeskus painottaa laajassa selvityksessään, että nuorten huumekuolemien syynä usein opioidien ja bentsojen samanaikainen käyttö.

– Esimerkiksi Haaparannalta Tornioon tulee jatkuvasti huumeita. Tullilla ja poliisilla ei ole mahdollisutta valvoa rajaa jatkuvasti. Kiinniotot tapahtuvat usein vihjeiden perusteella, Juuso kertoo.

– Huumeita saapuu perille myös Postin kautta. Postilokeroihin, ja ihan kotiin asti.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) julkaisi kaksi viikkoa sitten raportin, jonka sisältö on synkkää luettavaa. Raportin mukaan nuorten tapaturmaisten huumekuolemien syynä on suurimmassa osassa tapauksista opioidien ja bentsodiapsepiinien samanaikainen käyttö. Yli 80 prosentissa tapauksista löytyi merkkejä molempien aineryhmien samanaikaisesta sekakäytöstä. Yleisimmät aineet olivat buprenorfiini ja alpratsolaami. Opioidien ja keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikainen sekakäyttö voi aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman matalillakin pitoisuuksilla.

”Kukaan nuori ei halunnut kuolla. Nuorilla oli elämänhalua. Oli suunnitelmia. Oli tahtoa hoitoon. Oli tahtoa päästä normaaliin arkeen kiinni.”

Otkesin tutkinnanjohtaja, työelämäprofessori Hanna Tiirinki osallistui paneeliin ministeri Kaisa Juuson ohella.

– Tutkituista 79 kuolleesta nuoresta useimmilla oli kontakteja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Heillä oli usein kontakteja poliisiin. He eivät olleet hukassa, vaikka he kotona useimmiten kuolivat, Tiirinki kertoo.

– Nuoret eivät kuole yliannostuksiin. He kuolevat sekakäyttöön. Valtaväestölllä on väärä käsitys yliannostuksista – ajatellaan, että ”mitäs otit liikaa?” Mutta ei ole kysymys siitä. On kysymys siitä, että käytetään erilaisia aineita, joita saa katukaupasta, kavereilta, netistä, erilaisia kanavia pitkin. Jopa lastensuojelulaitokseen niitä voi tilata kaupallisen kuriiripalvelun välityksellä.

– Pienilläkin pitoisuuksilla eri aineiden yhdistelmä voi johtaa hengenvaaralliseen tilaan. Tämä on aihe, josta pitää nuorille viestiä. Sekakäyttö on oikeasti hengenvaarallista.

– Kukaan nuori ei halunnut kuolla. Kukaan ei tahallisesti halunnut kuolla. Nuorilla oli elämänhalua. Oli suunnitelmia. Oli tahtoa hoitoon, oli tahtoa päästä normaaliin arkeen kiinni, Tiirikka painottaa.

Tiirikka täydensi sekakäytön vaarallisuutta vielä paneelin päätyttyä:

– Otkesin tutkinta osoittaa , että nuoret eivät tunne niitä sekakäytön riskejä. Yleensä he ajattelevat, että aineet ovat vaarallisia vasta, jos niitä ottaa paljon. Et voi koskaan tietää mitä, mitä katukaupasta hankittu aine pitää sisällään. Turvallista sekakäyttöä ei ole olemassa.

Moni menehtynyt nuori oli saanut karuja varoitusmerkkejä ennalta.

– Heillä saatoi olla puolen vuoden sisällä kuusi ainemyrkytystä. Jotkut olivat olleet toistuvasti sairaalahoidossa myrkytysten takia. Läheltä piti -tilanteita oli ollut, ja nuoret oli aiemmin pystytty pelastamaan. Mutta sitten tuli ”viimeinen niitti”, ja nuori lopulta menehtyi. Varoittavia signaaleita oli ollut. Jotkut heikkoja signaaleita, ja jotkut hirvittävän hvoimakkaita. Sellaisesta oli kyse, kun nuori oli viety tajuttomana päivystykseen lääkeainemyrkytyksen tai huumausainemyrkytyksen takia.

Katso paneeli täältä (juttu jatkuu videoikkunan alla):

Mikä neuvoksi?

– Asioista pitää kertoa nuorille. Lisäksi jokainen nuori aina tarvitsee omanlaistansa tukea. Yhtä nopeaa ratkaisua ei ole. 80 % kuolleista nuorista oli mielenteveyden haasteita, Tiirikka kertoo ja jatkaa:

– Tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä. Suomessa on paljon hyviä malleja. Tarvitaan järkevöittämistä, mallien jalkauttamista. Yhteistä tekemistä. Palveluiden yhteensovittamista.

Otkes on antanut eri toimijoille kahdeksan erilaista suostusta, joista voi lähteä liikkeelle.

Ministeri Kaisa Juuson mukaan hallitus on kiinnittänyt huomiota huumekolemiin ja budjetoinut lisää varoja niiden estämiseen. Ehkäisyn suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon muun muassa THL:n suositukset ja tuoreet Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) raportin toimintaehdotukset.

SUOMEN UUTISET